opiekamedyczna.info

AAVITA Sp. z o.o. Lekarska Przychodnia Leczniczo-Profilaktyczna Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Racławicka 15/19
53-146 Wrocław
tel. 71 361 80 28

Dziedzina medyczna
 • Protetyka stomatologiczna
 • Choroby wewnętrzne
 • Pediatria
 • Medycyna rodzinna
 • Kardiologia
 • Reumatologia
 • Medycyna pracy
 • Okulistyka
 • Otorynolaryngologia
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Audiologia i foniatria
 • Neurologia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Dermatologia i wenerologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Stomatologia dziecięca
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Urologia
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Psychiatria
Specjalność
 • Poradnia protetyki stomatologicznej
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia foniatryczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia stomatologiczna
 • Pracownia RTG
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Punkt szczepień
 • Pracownia badań słuchu
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Poradnia zdrowia psychicznego
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie stomatologiczne
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Leczenie ambulatoryjne
 • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
 • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Badania i rozwój w ochronie zdrowia
 • Oświata i promocja zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Medycyna pracy
 • Badania kierowców
 • Rentgenodiagnostyka
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy
 • Profilaktyka i zdrowie publiczne
 • Opieka nad zdrowym dzieckiem
 • Szczepienia
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • USG
 • Środki wspomagania słuchu
 • Badania laboratoryjne

Poradnia protetyki stomatologicznej
ul. Racławicka 15/19, 53-146 Wrocław
Protetyka stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Racławicka 15/19, 53-146 Wrocław
Choroby wewnętrzne, Pediatria, Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta, Leczenie ambulatoryjne, Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia kardiologiczna
ul. Racławicka 15/19, 53-146 Wrocław
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. Racławicka 15/19, 53-146 Wrocław
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Racławicka 15/19, 53-146 Wrocław
Medycyna pracy
Medycyna pracy, Badania kierowców

Poradnia medycyny pracy
ul. Racławicka 15/19, 53-146 Wrocław
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Poradnia okulistyczna
ul. Racławicka 15/19, 53-146 Wrocław
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Racławicka 15/19, 53-146 Wrocław
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Racławicka 15/19, 53-146 Wrocław
Otorynolaryngologia, Otorynolaryngologia dziecięca, Medycyna pracy
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Medycyna pracy

Poradnia foniatryczna
ul. Racławicka 15/19, 53-146 Wrocław
Audiologia i foniatria, Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Racławicka 15/19, 53-146 Wrocław
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Racławicka 15/19, 53-146 Wrocław
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Racławicka 15/19, 53-146 Wrocław
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Racławicka 15/19, 53-146 Wrocław
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Racławicka 15/19, 53-146 Wrocław
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia stomatologiczna
ul. Racławicka 15/19, 53-146 Wrocław-Krzyki
Stomatologia zachowawcza z endodoncją, Stomatologia dziecięca
Leczenie stomatologiczne

Pracownia RTG
ul. Racławicka 15/19, 53-146 Wrocław
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Racławicka 15/19, 53-146 Wrocław-Krzyki
Medycyna rodzinna, Choroby wewnętrzne, Pediatria, Medycyna pracy
Leczenie ambulatoryjne, Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia, Oświata i promocja zdrowia, Pozostałe usługi pomocnicze, Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy

Punkt szczepień
ul. Racławicka 15/19, 53-146 Wrocław
Medycyna rodzinna, Choroby wewnętrzne, Pediatria, Medycyna pracy
Leczenie ambulatoryjne, Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Profilaktyka i zdrowie publiczne, Opieka nad zdrowym dzieckiem, Szczepienia, Kształcenie i szkolenie personelu medycznego, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Racławicka 15/19, 53-146 Wrocław-Krzyki
Okulistyka, Medycyna pracy
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostała opieka ambulatoryjna, Badania i rozwój w ochronie zdrowia, Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy, Medycyna pracy

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Racławicka 15/19, 53-146 Wrocław
Otorynolaryngologia, Audiologia i foniatria, Medycyna pracy
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Badania i rozwój w ochronie zdrowia, Medycyna pracy

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Racławicka 15/19, 53-146 Wrocław
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Racławicka 15/19, 53-146 Wrocław
Położnictwo i ginekologia, Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG, Badania i rozwój w ochronie zdrowia

Pracownia badań słuchu
ul. Racławicka 15/19, 53-146 Wrocław-Krzyki
Otorynolaryngologia, Medycyna pracy
Środki wspomagania słuchu, Medycyna pracy, Badania kierowców, Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Racławicka 15/19, 53-146 Wrocław
Kardiologia, Medycyna pracy
Pozostałe usługi pomocnicze, Medycyna pracy, Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Racławicka 15/19, 53-146 Wrocław
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Racławicka 15/19, 53-146 Wrocław-Krzyki
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Racławicka 15/19, 53-146 Wrocław
Medycyna pracy
Medycyna pracy, Badania kierowców, Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy


Komentarze
Polityka Prywatności