opiekamedyczna.info

Aos

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3
80-210 Gdańsk

Dziedzina medyczna
 • Psychiatria
 • Psychiatria dzieci i młodzieży
 • Chirurgia dziecięca
 • Chirurgia naczyniowa
 • Angiologia
 • Chirurgia ogólna
 • Chirurgia onkologiczna
 • Chirurgia plastyczna
 • Choroby wewnętrzne
 • Diabetologia
 • Geriatria
 • Hipertensjologia
 • Kardiologia
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Pediatria
 • Reumatologia
 • Urologia
 • Urologia dziecięca
 • Otorynolaryngologia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Dermatologia i wenerologia
 • Chirurgia szczękowo-twarzowa
 • Neurologia
 • Okulistyka
 • Położnictwo i ginekologia
 • Endokrynologia
 • Mikrobiologia lekarska
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Alergologia
 • Audiologia i foniatria
 • Choroby zakaźne
 • Hematologia
 • Nefrologia
 • Neurologia dziecięca
 • Onkologia kliniczna
Specjalność
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
 • Poradnia chirurgii naczyniowej
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii onkologicznej
 • Poradnia chirurgii plastycznej
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia geriatryczna
 • Poradnia nadciśnienia tętniczego
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia urologiczna dla dzieci
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
 • Poradnia hepatologiczna
 • Poradnia żywieniowa
 • Poradnia chorób metabolicznych
 • Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia audiologiczna
 • Poradnia foniatryczna
 • Poradnia chorób zakaźnych
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia wenerologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia hematologiczna
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • USG
 • Inne
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Badania laboratoryjne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 80-210 Gdańsk
Psychiatria, Psychiatria dzieci i młodzieży
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 80-210 Gdańsk
Chirurgia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG

Poradnia chirurgii naczyniowej
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 80-210 Gdańsk
Chirurgia naczyniowa, Angiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 80-210 Gdańsk
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii onkologicznej
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 80-210 Gdańsk
Chirurgia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii plastycznej
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 80-210 Gdańsk
Chirurgia plastyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 80-210 Gdańsk
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG

Poradnia diabetologiczna
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 80-210 Gdańsk
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia geriatryczna
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 80-210 Gdańsk
Geriatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nadciśnienia tętniczego
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 80-210 Gdańsk
Hipertensjologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG

Poradnia kardiologiczna
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 80-210 Gdańsk
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG, Inne

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 80-210 Gdańsk
Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG

Poradnia pediatryczna
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 80-210 Gdańsk
Pediatria
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, USG

Poradnia reumatologiczna
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 80-210 Gdańsk
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG

Poradnia urologiczna
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 80-210 Gdańsk
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG, Inne

Poradnia urologiczna dla dzieci
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 80-210 Gdańsk
Urologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG, Inne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 80-210 Gdańsk
Chirurgia dziecięca, Chirurgia ogólna, Urologia, Urologia dziecięca, Otorynolaryngologia, Otorynolaryngologia dziecięca, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Dermatologia i wenerologia, Chirurgia szczękowo-twarzowa, Chirurgia plastyczna, Neurologia, Okulistyka, Położnictwo i ginekologia, Endokrynologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 80-210 Gdańsk
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG

Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 80-210 Gdańsk
Endokrynologia, Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG

Poradnia hepatologiczna
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 80-210 Gdańsk
Mikrobiologia lekarska
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia żywieniowa
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 80-210 Gdańsk
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób metabolicznych
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 80-210 Gdańsk
Diabetologia, Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 80-210 Gdańsk
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 80-210 Gdańsk
Diagnostyka laboratoryjna
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia alergologiczna
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 80-210 Gdańsk
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia audiologiczna
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 80-210 Gdańsk
Audiologia i foniatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia foniatryczna
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 80-210 Gdańsk
Audiologia i foniatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób zakaźnych
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 80-210 Gdańsk
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 80-210 Gdańsk
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia wenerologiczna
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 80-210 Gdańsk
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 80-210 Gdańsk
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG

Poradnia hematologiczna
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 80-210 Gdańsk
Hematologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 80-210 Gdańsk
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG

Poradnia neurologiczna
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 80-210 Gdańsk
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG, Inne

Poradnia neurologiczna dla dzieci
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 80-210 Gdańsk
Neurologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG

Poradnia onkologiczna
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 80-210 Gdańsk
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 80-210 Gdańsk
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, 80-210 Gdańsk
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG


Komentarze
Polityka Prywatności