opiekamedyczna.info

Achton Pracownia Badań Słuchu

ul. Spółdzielcza 2
06-400 Ciechanów
tel. 505 110 851

Dziedzina medyczna
  • Audiologia i foniatria
Specjalność
  • Pracownia badań słuchu
Funkcje ochrony zdrowia
  • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Środki wspomagania słuchu

Pracownia badań słuchu
ul. Spółdzielcza 2, 06-400 Ciechanów
Audiologia i foniatria
Pozostałe usługi pomocnicze, Środki wspomagania słuchu


Dziedzina medyczna: Audiologia i foniatria
Komentarze
Polityka Prywatności