opiekamedyczna.info

AMICUR - Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne

ul. Elizy Orzeszkowej 55/57
50-311 Wrocław
tel. 71 322 56 20

Dziedzina medyczna
 • Okulistyka
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Psychiatria
 • Medycyna rodzinna
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Kardiologia
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Zdrowie publiczne
 • Choroby wewnętrzne
 • Pediatria
 • Dermatologia i wenerologia
Specjalność
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia stomatologiczna
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Poradnia logopedyczna
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Punkt szczepień
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia psychologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie stomatologiczne
 • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
 • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Inne
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Usługi pielęgnacyjne
 • Szczepienia
 • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
 • Zdrowie matki i dziecka

Poradnia okulistyczna
ul. Elizy Orzeszkowej 55/57, 50-311 Wrocław-Śródmieście
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia stomatologiczna
ul. Elizy Orzeszkowej 55/57, 50-311 Wrocław-Śródmieście
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Leczenie stomatologiczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Elizy Orzeszkowej 55/57, 50-311 Wrocław-Śródmieście
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
ul. Elizy Orzeszkowej 55/57, 50-311 Wrocław-Śródmieście
Medycyna rodzinna
Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Elizy Orzeszkowej 55/57, 50-311 Wrocław-Śródmieście
Radiologia i diagnostyka obrazowa, Kardiologia
Inne

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Elizy Orzeszkowej 55/57, 50-311 Wrocław-Śródmieście
Diagnostyka laboratoryjna
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia logopedyczna
ul. Elizy Orzeszkowej 55/57, 50-311 Wrocław-Śródmieście
Zdrowie publiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Elizy Orzeszkowej 55/57, 50-311 Wrocław-Śródmieście
Choroby wewnętrzne
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Elizy Orzeszkowej 55/57, 50-311 Wrocław-Śródmieście
Pediatria
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Elizy Orzeszkowej 55/57, 50-311 Wrocław-Śródmieście
Zdrowie publiczne
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Elizy Orzeszkowej 55/57, 50-311 Wrocław-Śródmieście
Zdrowie publiczne
Usługi pielęgnacyjne, Pozostałe usługi pomocnicze

Punkt szczepień
ul. Elizy Orzeszkowej 55/57, 50-311 Wrocław-Śródmieście
Zdrowie publiczne
Szczepienia

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Elizy Orzeszkowej 55/57, 50-311 Wrocław-Śródmieście
Zdrowie publiczne
Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem, Zdrowie matki i dziecka

Poradnia dermatologiczna
ul. Elizy Orzeszkowej 55/57, 50-311 Wrocław-Śródmieście
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Elizy Orzeszkowej 55/57, 50-311 Wrocław-Śródmieście
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Elizy Orzeszkowej 55/57, 50-311 Wrocław-Śródmieście
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Elizy Orzeszkowej 55/57, 50-311 Wrocław-Śródmieście
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostałe usługi pomocnicze


Komentarze
Polityka Prywatności