opiekamedyczna.info

Armedica-Specjalistyczna Opieka Medyczna

ul. Polska 37
67-200 Głogów
tel. 604 351 744

Dziedzina medyczna
 • Medycyna paliatywna
 • Rehabilitacja medyczna
 • Kardiologia
 • Neurologia
 • Diabetologia
 • Choroby płuc
 • Psychiatria
 • Endokrynologia
 • Hematologia
 • Chirurgia naczyniowa
 • Nefrologia
 • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
Specjalność
 • Poradnia medycyny paliatywnej
 • Hospicjum domowe / Zespół domowej opieki paliatywnej
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia hematologiczna
 • Poradnia chorób naczyń
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia leczenia bólu
 • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Rehabilitacja w domu pacjenta
 • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna
 • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
 • Usługi pielęgnacyjne
 • Opieka nad osobami w starszym wieku

Poradnia medycyny paliatywnej
ul. Polska 37, 67-200 Głogów
Medycyna paliatywna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Hospicjum domowe / Zespół domowej opieki paliatywnej
ul. Polska 37, 67-200 Głogów
Medycyna paliatywna, Rehabilitacja medyczna
Leczenie w domu pacjenta, Rehabilitacja w domu pacjenta, Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna

Poradnia kardiologiczna
ul. Polska 37, 67-200 Głogów
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Polska 37, 67-200 Głogów
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Polska 37, 67-200 Głogów
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
ul. Polska 37, 67-200 Głogów
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Polska 37, 67-200 Głogów
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Polska 37, 67-200 Głogów
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna
ul. Polska 37, 67-200 Głogów
Hematologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób naczyń
ul. Polska 37, 67-200 Głogów
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna
ul. Polska 37, 67-200 Głogów
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia bólu
ul. Polska 37, 67-200 Głogów
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
ul. Polska 37, 67-200 Głogów
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta, Usługi pielęgnacyjne, Opieka nad osobami w starszym wieku


Komentarze
Polityka Prywatności