opiekamedyczna.info

Opieka medyczna w Polsce - przychodnie, szpitale i inne placówki zdrowia

Lokalizacja - woj.
Specjalizacja
Dziedzina medyczna

BRE-MED Przychodnia

ul. Henryka Sienkiewicza 87
95-060 Brzeziny
tel. 531 735 012

Dziedzina medyczna
 • Rehabilitacja medyczna
 • Fizjoterapia
 • Choroby wewnętrzne
 • Chirurgia ogólna
 • Dermatologia i wenerologia
 • Psychologia kliniczna
 • Psychiatria
 • Endokrynologia
 • Neurologia
Specjalność
 • Dział (pracownia) fizjoterapii
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
Funkcje ochrony zdrowia
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Dział (pracownia) fizjoterapii
ul. Henryka Sienkiewicza 87, 95-060 Brzeziny
Rehabilitacja medyczna, Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Henryka Sienkiewicza 87, 95-060 Brzeziny
Choroby wewnętrzne, Chirurgia ogólna, Dermatologia i wenerologia, Psychologia kliniczna, Psychiatria, Endokrynologia, Neurologia, Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności