opiekamedyczna.info

Akaimed Wielospecjalistyczne Centrum Medyczno-Rehabiltacyjne

ul. Tarnogórska 213
44-105 Gliwice
tel. 501 636 691

Dziedzina medyczna
 • Gastroenterologia
 • Choroby wewnętrzne
 • Chirurgia dziecięca
 • Chirurgia ogólna
 • Dermatologia i wenerologia
 • Kardiologia dziecięca
 • Kardiologia
 • Okulistyka
 • Endokrynologia
 • Neurologia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Hematologia
 • Diabetologia
 • Chirurgia naczyniowa
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Chirurgia onkologiczna
 • Medycyna pracy
 • Otorynolaryngologia
 • Psychiatria
 • Psychiatria dzieci i młodzieży
 • Nefrologia
 • Neurologopedia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Rehabilitacja medyczna
 • Urologia
 • Choroby płuc
 • Reumatologia
 • Geriatria
Specjalność
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia chorób metabolicznych
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia okulistyczna dla dzieci
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
 • Poradnia hematologiczna
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia chorób naczyń
 • Pracownia USG
 • Poradnia chirurgii onkologicznej
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia logopedyczna dla dzieci
 • Poradnia ginekologiczna
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia geriatryczna
 • Poradnia żywieniowa
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • USG
 • Medycyna pracy
 • Badania kierowców
 • Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Tarnogórska 213, 44-105 Gliwice
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Tarnogórska 213, 44-105 Gliwice
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
ul. Tarnogórska 213, 44-105 Gliwice
Chirurgia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Tarnogórska 213, 44-105 Gliwice
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Tarnogórska 213, 44-105 Gliwice
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna dla dzieci
ul. Tarnogórska 213, 44-105 Gliwice
Kardiologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Tarnogórska 213, 44-105 Gliwice
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób metabolicznych
ul. Tarnogórska 213, 44-105 Gliwice
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Tarnogórska 213, 44-105 Gliwice
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna dla dzieci
ul. Tarnogórska 213, 44-105 Gliwice
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Tarnogórska 213, 44-105 Gliwice
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Tarnogórska 213, 44-105 Gliwice
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Tarnogórska 213, 44-105 Gliwice
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
ul. Tarnogórska 213, 44-105 Gliwice
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna
ul. Tarnogórska 213, 44-105 Gliwice
Hematologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Tarnogórska 213, 44-105 Gliwice
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób naczyń
ul. Tarnogórska 213, 44-105 Gliwice
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
ul. Tarnogórska 213, 44-105 Gliwice
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Poradnia chirurgii onkologicznej
ul. Tarnogórska 213, 44-105 Gliwice
Chirurgia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Tarnogórska 213, 44-105 Gliwice
Medycyna pracy
Medycyna pracy, Badania kierowców

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Tarnogórska 213, 44-105 Gliwice
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Tarnogórska 213, 44-105 Gliwice
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
ul. Tarnogórska 213, 44-105 Gliwice
Psychiatria dzieci i młodzieży
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna
ul. Tarnogórska 213, 44-105 Gliwice
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia logopedyczna dla dzieci
ul. Tarnogórska 213, 44-105 Gliwice
Neurologopedia
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia ginekologiczna
ul. Tarnogórska 213, 44-105 Gliwice
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Tarnogórska 213, 44-105 Gliwice
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
ul. Tarnogórska 213, 44-105 Gliwice
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Tarnogórska 213, 44-105 Gliwice
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
ul. Tarnogórska 213, 44-105 Gliwice
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Tarnogórska 213, 44-105 Gliwice
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia reumatologiczna
ul. Tarnogórska 213, 44-105 Gliwice
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia geriatryczna
ul. Tarnogórska 213, 44-105 Gliwice
Geriatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia żywieniowa
ul. Tarnogórska 213, 44-105 Gliwice
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Tarnogórska 213, 44-105 Gliwice
Choroby płuc, Kardiologia
Pozostała opieka ambulatoryjna


Komentarze
Polityka Prywatności