opiekamedyczna.info

Bezpłatna Szkoła Rodzenia Agnieszki Brześcińskiej

ul. Lotnicza 5
20-322 Lublin
tel. 502 104 461

Dziedzina medyczna
 • Pielęgniarstwo położnicze
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Położnictwo i ginekologia
 • Fizjoterapia
Specjalność
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Szkoła rodzenia
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia laktacyjna
 • Poradnia psychologiczna
 • Pracownia fizjoterapii
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
 • Oświata i promocja zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Lotnicza 5, 20-322 Lublin
Pielęgniarstwo położnicze, Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Szkoła rodzenia
ul. Lotnicza 5, 20-322 Lublin
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Lotnicza 5, 20-322 Lublin
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia laktacyjna
ul. Lotnicza 5, 20-322 Lublin
Położnictwo i ginekologia, Pielęgniarstwo położnicze
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Lotnicza 5, 20-322 Lublin
Pozostała opieka ambulatoryjna

Pracownia fizjoterapii
ul. Lotnicza 5, 20-322 Lublin
Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna


Komentarze
Polityka Prywatności