opiekamedyczna.info

Ambulatorium Lekarskie przy COS-OPO w Wałczu

ul. Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego 99
78-600 Wałcz
tel. 67 258 44 61

Dziedzina medyczna
 • Chirurgia ogólna
 • Choroby wewnętrzne
 • Rehabilitacja medyczna
 • Medycyna sportowa
Specjalność
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Poradnia medycyny sportowej
 • Pracownia fizjoterapii
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Medycyna sportowa

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego 99, 78-600 Wałcz
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego 99, 78-600 Wałcz
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego 99, 78-600 Wałcz
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia medycyny sportowej
ul. Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego 99, 78-600 Wałcz
Medycyna sportowa
Medycyna sportowa

Pracownia fizjoterapii
ul. Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego 99, 78-600 Wałcz
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna


Komentarze
Polityka Prywatności