opiekamedyczna.info

Bydgoskie Centrum Diabetologii i Endokrynologii

ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 17
85-822 Bydgoszcz
tel. 52 372 78 89

Dziedzina medyczna
 • Diabetologia
 • Okulistyka
 • Endokrynologia
 • Chirurgia ogólna
 • Neurologia
 • Urologia
 • Rehabilitacja medyczna
 • Fizjoterapia
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Kardiologia
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Choroby wewnętrzne
 • Geriatria
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Specjalność
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Pracownia fizjoterapii
 • Pracownia masażu leczniczego
 • Pracownia fizykoterapii
 • Pracownia kinezyterapii
 • Pracownia krioterapii
 • Pracownia USG
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Dział oświaty i promocji zdrowia
 • Poradnia żywieniowa
 • Poradnia chorób metabolicznych
 • Poradnia geriatryczna
 • Poradnia wad postawy
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • USG
 • Inne
 • Angiografia
 • Oświata i promocja zdrowia

Poradnia diabetologiczna
ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 17, 85-822 Bydgoszcz
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 17, 85-822 Bydgoszcz
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 17, 85-822 Bydgoszcz
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 17, 85-822 Bydgoszcz
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 17, 85-822 Bydgoszcz
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 17, 85-822 Bydgoszcz
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 17, 85-822 Bydgoszcz
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia fizjoterapii
ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 17, 85-822 Bydgoszcz
Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia masażu leczniczego
ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 17, 85-822 Bydgoszcz
Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia fizykoterapii
ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 17, 85-822 Bydgoszcz
Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia kinezyterapii
ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 17, 85-822 Bydgoszcz
Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia krioterapii
ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 17, 85-822 Bydgoszcz
Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia USG
ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 17, 85-822 Bydgoszcz
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 17, 85-822 Bydgoszcz
Kardiologia
Inne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 17, 85-822 Bydgoszcz
Chirurgia ogólna, Okulistyka, Neurologia, Urologia, Diabetologia, Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Angiografia

Dział oświaty i promocji zdrowia
ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 17, 85-822 Bydgoszcz
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Oświata i promocja zdrowia

Poradnia żywieniowa
ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 17, 85-822 Bydgoszcz
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Oświata i promocja zdrowia

Poradnia chorób metabolicznych
ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 17, 85-822 Bydgoszcz
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia geriatryczna
ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 17, 85-822 Bydgoszcz
Geriatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia wad postawy
ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 17, 85-822 Bydgoszcz
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności