opiekamedyczna.info

ARS-MEDICA Specjalistyczno - Zabiegowa Przychodnia Medyczna

ul. Warszawska 17
31-155 Kraków
tel. 12 633 18 67

Dziedzina medyczna
 • Otorynolaryngologia
 • Endokrynologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Onkologia kliniczna
 • Urologia
 • Kardiologia
 • Choroby wewnętrzne
 • Reumatologia
 • Chirurgia ogólna
 • Dermatologia i wenerologia
 • Medycyna pracy
 • Neurologia
 • Okulistyka
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Chirurgia plastyczna
 • Rehabilitacja medyczna
 • Chirurgia onkologiczna
 • Medycyna sportowa
 • Diabetologia
 • Psychologia kliniczna
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Specjalność
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia leczenia niepłodności
 • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
 • Poradnia ginekologiczna
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia okulistyczna
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Pracownia USG
 • Poradnia chirurgii plastycznej
 • Pracownia fizjoterapii
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia medycyny sportowej
 • Poradnia medycyny sportowej dla dzieci
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Poradnia diabetologiczna
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Medycyna pracy
 • Inne
 • USG
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Rehabilitacja w domu pacjenta
 • Leczenie ambulatoryjne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Warszawska 17, 31-155 Kraków
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia niepłodności
ul. Warszawska 17, 31-155 Kraków
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
ul. Warszawska 17, 31-155 Kraków
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia ginekologiczna
ul. Warszawska 17, 31-155 Kraków
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia onkologiczna
ul. Warszawska 17, 31-155 Kraków
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Warszawska 17, 31-155 Kraków
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Warszawska 17, 31-155 Kraków
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Warszawska 17, 31-155 Kraków
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Warszawska 17, 31-155 Kraków
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. Warszawska 17, 31-155 Kraków
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Warszawska 17, 31-155 Kraków
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Warszawska 17, 31-155 Kraków
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Warszawska 17, 31-155 Kraków
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Poradnia neurologiczna
ul. Warszawska 17, 31-155 Kraków
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Warszawska 17, 31-155 Kraków
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Warszawska 17, 31-155 Kraków
Kardiologia
Inne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Warszawska 17, 31-155 Kraków
Kardiologia
Inne

Pracownia USG
ul. Warszawska 17, 31-155 Kraków
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Poradnia chirurgii plastycznej
ul. Warszawska 17, 31-155 Kraków
Chirurgia plastyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia fizjoterapii
ul. Olszańska 5, 31-513 Kraków
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja w domu pacjenta

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Warszawska 17, 31-155 Kraków
Dermatologia i wenerologia, Chirurgia ogólna, Położnictwo i ginekologia, Chirurgia plastyczna, Urologia, Chirurgia onkologiczna, Okulistyka, Endokrynologia, Onkologia kliniczna, Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne

Poradnia medycyny sportowej
ul. Warszawska 17, 31-155 Kraków
Medycyna sportowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny sportowej dla dzieci
ul. Warszawska 17, 31-155 Kraków
Medycyna sportowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Olszańska 5, 31-513 Kraków
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja w domu pacjenta

Poradnia diabetologiczna
ul. Warszawska 17, 31-155 Kraków
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Warszawska 17, 31-155 Kraków
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Warszawska 17, 31-155 Kraków
Psychologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Warszawska 17, 31-155 Kraków
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności