opiekamedyczna.info

ALERGO-MED Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne

ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 26
33-100 Tarnów
tel. 14 627 26 25

Dziedzina medyczna
 • Chirurgia naczyniowa
 • Alergologia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Pediatria
 • Choroby płuc
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Gastroenterologia
 • Chirurgia ogólna
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Chirurgia onkologiczna
Specjalność
 • Poradnia chirurgii naczyniowej
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia pediatryczna szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka
 • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Poradnia logopedyczna
 • Pracownia USG
 • Pracownia endoskopii
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Inne
 • USG
 • Endoskopia
 • Leczenie w domu pacjenta

Poradnia chirurgii naczyniowej
ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 26, 33-100 Tarnów
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 26, 33-100 Tarnów
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 26, 33-100 Tarnów
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka
ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 26, 33-100 Tarnów
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gruźlicy i chorób płuc
ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 26, 33-100 Tarnów
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 26, 33-100 Tarnów
Choroby płuc
Inne

Poradnia logopedyczna
ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 26, 33-100 Tarnów
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 26, 33-100 Tarnów
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Pracownia endoskopii
ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 26, 33-100 Tarnów
Gastroenterologia, Chirurgia ogólna
Endoskopia

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 26, 33-100 Tarnów
Choroby płuc
Inne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 26, 33-100 Tarnów
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 26, 33-100 Tarnów
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 26, 33-100 Tarnów
Chirurgia ogólna, Chirurgia naczyniowa, Chirurgia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 26, 33-100 Tarnów
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 26, 33-100 Tarnów
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 26, 33-100 Tarnów
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 26, 33-100 Tarnów
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 26, 33-100 Tarnów
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 26, 33-100 Tarnów
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 26, 33-100 Tarnów
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności