opiekamedyczna.info

Centrum diagnostyczno-lecznicze

ul. Gen. Karola Kniaziewicza 1/5
91-347 Łódź
tel. 42 251 61 71

Dziedzina medyczna
 • Pediatria
 • Onkologia kliniczna
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Chirurgia stomatologiczna
 • Chirurgia szczękowo-twarzowa
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Choroby wewnętrzne
 • Medycyna rodzinna
 • Chirurgia ogólna
 • Okulistyka
 • Chirurgia onkologiczna
 • Reumatologia
 • Rehabilitacja medyczna
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Urologia
 • Choroby płuc
 • Chirurgia naczyniowa
 • Endokrynologia
 • Diabetologia
 • Psychologia kliniczna
 • Medycyna pracy
 • Neurologia dziecięca
 • Nefrologia
 • Otorynolaryngologia dziecięca
Specjalność
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia stomatologiczna
 • Poradnia chirurgii stomatologicznej
 • Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia reumatologiczna
 • Pracownia masażu leczniczego
 • Poradnia proktologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii onkologicznej
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia chirurgii naczyniowej
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia chorób metabolicznych
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia żywieniowa
 • Poradnia leczenia uzależnień
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia okulistyczna dla dzieci
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci
 • Poradnia nefrologiczna dla dzieci
 • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Oświata i promocja zdrowia
 • Leczenie stomatologiczne
 • USG
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Medycyna pracy
 • Badania kierowców
 • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy

Poradnia pediatryczna
ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź
Pediatria, Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia stomatologiczna
ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Leczenie stomatologiczne

Poradnia chirurgii stomatologicznej
ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź
Chirurgia stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź
Chirurgia szczękowo-twarzowa, Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź
Chirurgia stomatologiczna, Chirurgia szczękowo-twarzowa
Leczenie stomatologiczne, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź
Radiologia i diagnostyka obrazowa, Choroby wewnętrzne, Medycyna rodzinna
USG, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostała opieka ambulatoryjna

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź
Chirurgia ogólna, Okulistyka, Choroby wewnętrzne, Chirurgia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia masażu leczniczego
ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia proktologiczna
ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź
Chirurgia ogólna, Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź
Chirurgia ogólna, Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia chirurgii onkologicznej
ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź
Chirurgia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia onkologiczna
ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia urologiczna
ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź
Urologia, Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia chorób płuc
ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź
Choroby płuc, Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii naczyniowej
ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź
Endokrynologia, Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź
Choroby wewnętrzne, Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia chorób metabolicznych
ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź
Diabetologia, Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia diabetologiczna
ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia żywieniowa
ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź
Diabetologia, Choroby wewnętrzne, Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia leczenia uzależnień
ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź
Psychologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia medycyny pracy
ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź
Medycyna pracy
Medycyna pracy, Badania kierowców, Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy

Poradnia okulistyczna
ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia okulistyczna dla dzieci
UL. GEN. KAROLA KNIAZIEWICZA 1/5, 91-347 ŁÓDŹ
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna dla dzieci
ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź
Neurologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia nefrologiczna dla dzieci
ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź
Nefrologia, Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
ul. gen. Karola Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź
Otorynolaryngologia dziecięca, Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia


Komentarze
Polityka Prywatności