opiekamedyczna.info

Bonus-Med

Kamionka Wielka 465
33-334 Kamionka Wielka
tel. 18 445 60 60

Dziedzina medyczna
 • Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
 • Medycyna rodzinna
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Rehabilitacja medyczna
 • Fizjoterapia
Specjalność
 • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Punkt szczepień
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Dział (pracownia) fizjoterapii
Funkcje ochrony zdrowia
 • Medycyna szkolna
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Szczepienia
 • Badania laboratoryjne
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
465, 33-334 Kamionka Wielka
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
Medycyna szkolna

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
465, 33-334 Kamionka Wielka
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
465, 33-334 Kamionka Wielka
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
465, 33-334 Kamionka Wielka
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
465, 33-334 Kamionka Wielka
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
Medycyna szkolna

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
465, 33-334 Kamionka Wielka
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
465, 33-334 Kamionka Wielka
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Punkt szczepień
465, 33-334 Kamionka Wielka
Medycyna rodzinna
Szczepienia

Punkt pobrań materiałów do badań
465, 33-334 Kamionka Wielka
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Poradnia rehabilitacyjna
465, 33-334 Kamionka Wielka
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Dział (pracownia) fizjoterapii
465, 33-334 Kamionka Wielka
Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna


Komentarze
Polityka Prywatności