opiekamedyczna.info

Akademickie Centrum Medyczne -Przychodnia Lekarska

ul. Bobrowiecka 9
00-728 Warszawa
tel. 22 559 24 26

Dziedzina medyczna
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Neurologia
 • Rehabilitacja medyczna
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Fizjoterapia
 • Choroby wewnętrzne
 • Kardiologia
 • Okulistyka
 • Urologia
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Protetyka stomatologiczna
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Psychiatria
 • Neurochirurgia
 • Endokrynologia
 • Medycyna pracy
 • Geriatria
 • Otorynolaryngologia
Specjalność
 • Pracownia tomografii komputerowej
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Pracownia fizjoterapii
 • Pracownia fizykoterapii
 • Pracownia kinezyterapii
 • Pracownia masażu leczniczego
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia stomatologiczna
 • Poradnia protetyki stomatologicznej
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Pracownia USG
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Pracownia rezonansu magnetycznego
 • Pracownia RTG
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia geriatryczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Tomografia komputerowa
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Rehabilitacja dzienna
 • Rehabilitacja w domu pacjenta
 • Leczenie stomatologiczne
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Badania laboratoryjne
 • USG
 • Inne
 • Rezonans magnetyczny
 • Rentgenodiagnostyka
 • Medycyna pracy

Pracownia tomografii komputerowej
ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Tomografia komputerowa

Poradnia neurologiczna
ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa
Rehabilitacja medyczna, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia fizjoterapii
ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa
Rehabilitacja medyczna, Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia fizykoterapii
ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Pracownia kinezyterapii
ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja dzienna

Pracownia masażu leczniczego
ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja w domu pacjenta

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia stomatologiczna
ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Leczenie stomatologiczne

Poradnia protetyki stomatologicznej
ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa
Protetyka stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa
Pozostała opieka ambulatoryjna

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Pracownia USG
ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa
Neurologia, Psychiatria
Inne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa
Neurologia, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Neurochirurgia
Inne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa
Neurologia, Neurochirurgia
Inne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa
Neurologia, Psychiatria
Inne

Pracownia rezonansu magnetycznego
ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rezonans magnetyczny

Pracownia RTG
ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Poradnia endokrynologiczna
ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Poradnia geriatryczna
ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa
Geriatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa
Urologia
Inne


Komentarze
Polityka Prywatności