opiekamedyczna.info

Centrum Medyczne EMPATIA

ul. Partyzantów 47
21-560 Międzyrzec Podlaski
tel. 83 371 22 22

Dziedzina medyczna
 • Medycyna rodzinna
 • Neurologia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Diabetologia
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Stomatologia dziecięca
 • Protetyka stomatologiczna
 • Periodontologia
 • Ortodoncja
 • Chirurgia stomatologiczna
 • Medycyna pracy
 • Fizjoterapia
 • Otorynolaryngologia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Kardiologia dziecięca
 • Alergologia
 • Endokrynologia
 • Gastroenterologia
 • Reumatologia
 • Choroby płuc
 • Chirurgia naczyniowa
 • Psychiatria
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Choroby wewnętrzne
 • Chirurgia ogólna
 • Urologia
 • Kardiologia
 • Pielęgniarstwo położnicze
 • Położnictwo i ginekologia
Specjalność
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia stomatologiczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Pracownia masażu leczniczego
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Punkt szczepień
 • Poradnia preluksacyjna
 • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia chirurgii naczyniowej
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Pracownia USG
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie stomatologiczne
 • Medycyna pracy
 • Szczepienia
 • USG
 • Badania laboratoryjne

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Partyzantów 47, 21-560 Międzyrzec Podlaski
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia neurologiczna
ul. Partyzantów 47, 21-560 Międzyrzec Podlaski
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Partyzantów 47, 21-560 Międzyrzec Podlaski
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Partyzantów 47, 21-560 Międzyrzec Podlaski
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia stomatologiczna
ul. Szkolna 10, 21-570 Drelów
Stomatologia zachowawcza z endodoncją, Stomatologia dziecięca, Protetyka stomatologiczna, Periodontologia, Ortodoncja, Chirurgia stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Partyzantów 47, 21-560 Międzyrzec Podlaski
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Pracownia masażu leczniczego
ul. Partyzantów 47, 21-560 Międzyrzec Podlaski
Fizjoterapia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Partyzantów 47, 21-560 Międzyrzec Podlaski
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Punkt szczepień
ul. Partyzantów 47, 21-560 Międzyrzec Podlaski
Medycyna rodzinna
Szczepienia

Poradnia preluksacyjna
ul. Partyzantów 47, 21-560 Międzyrzec Podlaski
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
USG, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna dla dzieci
ul. Partyzantów 47, 21-560 Międzyrzec Podlaski
Kardiologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. Partyzantów 47, 21-560 Międzyrzec Podlaski
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Szczepienia

Poradnia alergologiczna
ul. Partyzantów 47, 21-560 Międzyrzec Podlaski
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
ul. Partyzantów 47, 21-560 Międzyrzec Podlaski
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Partyzantów 47, 21-560 Międzyrzec Podlaski
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. Partyzantów 47, 21-560 Międzyrzec Podlaski
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
ul. Partyzantów 47, 21-560 Międzyrzec Podlaski
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii naczyniowej
ul. Partyzantów 47, 21-560 Międzyrzec Podlaski
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Partyzantów 47, 21-560 Międzyrzec Podlaski
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
ul. Partyzantów 47, 21-560 Międzyrzec Podlaski
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
ul. Partyzantów 47, 21-560 Międzyrzec Podlaski
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Partyzantów 47, 21-560 Międzyrzec Podlaski
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Partyzantów 47, 21-560 Międzyrzec Podlaski
Medycyna rodzinna, Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Partyzantów 47, 21-560 Międzyrzec Podlaski
Medycyna rodzinna, Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Partyzantów 47, 21-560 Międzyrzec Podlaski
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Pracownia USG
ul. Partyzantów 47, 21-560 Międzyrzec Podlaski
Choroby wewnętrzne, Chirurgia ogólna, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Otorynolaryngologia, Urologia, Chirurgia naczyniowa, Kardiologia, Kardiologia dziecięca, Pielęgniarstwo położnicze
USG

Poradnia urologiczna
ul. Partyzantów 47, 21-560 Międzyrzec Podlaski
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Partyzantów 47, 21-560 Międzyrzec Podlaski
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Partyzantów 47, 21-560 Międzyrzec Podlaski
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Partyzantów 47, 21-560 Międzyrzec Podlaski
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Partyzantów 47, 21-560 Międzyrzec Podlaski
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności