opiekamedyczna.info

Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne Kraków-Południe

ul. Komuny Paryskiej 24
30-389 Kraków
tel. 783 444 444

Dziedzina medyczna
 • Rehabilitacja medyczna
 • Neurologia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Genetyka kliniczna
 • Neurologia dziecięca
 • Pielęgniarstwo neurologiczne
 • Medycyna paliatywna
 • Reumatologia
 • Onkologia kliniczna
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
 • Chirurgia ogólna
 • Pielęgniarstwo chirurgiczne
 • Chirurgia onkologiczna
 • Kardiochirurgia
 • Pielęgniarstwo kardiologiczne
 • Neurochirurgia
 • Diabetologia
 • Choroby wewnętrzne
 • Endokrynologia
 • Pediatria
 • Okulistyka
 • Otorynolaryngologia
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Audiologia i foniatria
 • Pielęgniarstwo zachowawcze
 • Geriatria
 • Pielęgniarstwo geriatryczne
 • Fizjoterapia
 • Surdologopedia
 • Neurologopedia
 • Chirurgia szczękowo-twarzowa
 • Medycyna sportowa
 • Chirurgia plastyczna
 • Gastroenterologia
 • Zdrowie publiczne
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Pielęgniarstwo położnicze
 • Kardiologia
 • Psychologia kliniczna
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Hematologia
 • Onkologia i hematologia dziecięca
 • Angiologia
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Pielęgniarstwo onkologiczne
 • Seksuologia
 • Urologia
 • Psychiatria
 • Medycyna pracy
 • Neonatologia
 • Choroby zakaźne
 • Chirurgia naczyniowa
 • Choroby płuc
 • Medycyna rodzinna
 • Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
 • Pielęgniarstwo epidemiologiczne
 • Alergologia
 • Pielęgniarstwo diabetologiczne
 • Immunologia kliniczna
 • Kardiologia dziecięca
 • Nefrologia
 • Pielęgniarstwo nefrologiczne
Specjalność
 • Poradnia rehabilitacji neurologicznej dla dzieci
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia genetyczna
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci
 • Poradnia leczenia bólu
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia reumatologiczna dla dzieci
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
 • Poradnia chirurgii onkologicznej
 • Poradnia chirurgii onkologicznej dla dzieci
 • Poradnia kardiochirurgiczna
 • Poradnia neurochirurgiczna
 • Poradnia neurochirurgiczna dla dzieci
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
 • Poradnia osteoporozy
 • Poradnia preluksacyjna
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia okulistyczna dla dzieci
 • Poradnia leczenia zeza
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
 • Poradnia audiologiczna
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia geriatryczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Pracownia fizjoterapii
 • Pracownia masażu leczniczego
 • Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
 • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
 • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu dla dzieci
 • Poradnia rehabilitacji neurologicznej
 • Pracownia krioterapii
 • Poradnia wenerologiczna
 • Poradnia logopedyczna
 • Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
 • Poradnia medycyny sportowej
 • Poradnia chirurgii plastycznej
 • Poradnia hepatologiczna
 • Poradnia wad postawy
 • Szkoła rodzenia
 • Zakład/Ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej
 • Pracownia USG
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Poradnia rehabilitacji kardiologicznej dla dzieci
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia psychologiczna dla dzieci
 • Poradnia kardiochirurgiczna dla dzieci
 • Poradnia nadciśnienia tętniczego
 • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
 • Pracownia RTG
 • Poradnia urologiczna
 • Pracownia fizjoterapii dla dzieci
 • Poradnia promocji zdrowia psychicznego
 • Poradnia chirurgii ręki
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia chorób zakaźnych
 • Poradnia chirurgii naczyniowej
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia psychogeriatryczna
 • Dzienny ośrodek opieki geriatrycznej
 • Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
 • Poradnia chorób tarczycy
 • Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
 • Poradnia leczenia obrzęku limfatycznego
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Zespół rehabilitacji domowej
 • Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
 • Pracownia fizykoterapii
 • Pracownia kinezyterapii
 • Poradnia chorób metabolicznych
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia diabetologiczna dla dzieci
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
 • Poradnia hematologiczna
 • Poradnia onkologii i hematologii dziecięcej
 • Poradnia immunologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
 • Poradnia chorób naczyń
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia nefrologiczna dla dzieci
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Rehabilitacja w domu pacjenta
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
 • Rehabilitacja dzienna
 • USG
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Rentgenodiagnostyka
 • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Medycyna pracy
 • Oświata i promocja zdrowia
 • Opieka nad osobami w starszym wieku
 • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Usługi pielęgnacyjne
 • Opieka nad zdrowym dzieckiem
 • Szczepienia

Poradnia rehabilitacji neurologicznej dla dzieci
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Rehabilitacja medyczna, Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia dermatologiczna
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia genetyczna
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Genetyka kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia neurologiczna dla dzieci
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Neurologia dziecięca, Pielęgniarstwo neurologiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia leczenia bólu
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Neurologia, Medycyna paliatywna, Reumatologia, Onkologia kliniczna, Rehabilitacja medyczna, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia onkologiczna
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia reumatologiczna dla dzieci
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Chirurgia ogólna, Pielęgniarstwo chirurgiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Chirurgia ogólna, Pielęgniarstwo chirurgiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia chirurgii onkologicznej
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Chirurgia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia chirurgii onkologicznej dla dzieci
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Chirurgia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia kardiochirurgiczna
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Kardiochirurgia, Pielęgniarstwo kardiologiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia neurochirurgiczna
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Neurochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia neurochirurgiczna dla dzieci
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Neurochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia osteoporozy
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Diabetologia, Rehabilitacja medyczna, Choroby wewnętrzne, Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia preluksacyjna
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Pediatria, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia okulistyczna
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia okulistyczna dla dzieci
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia leczenia zeza
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia audiologiczna
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Audiologia i foniatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Choroby wewnętrzne, Pielęgniarstwo zachowawcze
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia geriatryczna
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Geriatria, Pielęgniarstwo geriatryczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia neurologiczna
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Neurologia, Pielęgniarstwo neurologiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia reumatologiczna
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Pracownia fizjoterapii
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Rehabilitacja medyczna, Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja w domu pacjenta

Pracownia masażu leczniczego
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja w domu pacjenta

Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Rehabilitacja medyczna, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia rehabilitacji narządu ruchu dla dzieci
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Rehabilitacja medyczna, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia rehabilitacji neurologicznej
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Rehabilitacja medyczna, Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Pracownia krioterapii
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia wenerologiczna
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia logopedyczna
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Audiologia i foniatria, Neurologia, Rehabilitacja medyczna, Pediatria, Surdologopedia, Neurologopedia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Chirurgia szczękowo-twarzowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia medycyny sportowej
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Medycyna sportowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia chirurgii plastycznej
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Chirurgia plastyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hepatologiczna
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia wad postawy
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Pediatria, Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostała opieka ambulatoryjna

Szkoła rodzenia
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Zdrowie publiczne, Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek, Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, Pielęgniarstwo położnicze
Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem

Zakład/Ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Rehabilitacja medyczna, Geriatria, Neurologia, Okulistyka, Kardiologia, Psychologia kliniczna, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Rehabilitacja dzienna

Pracownia USG
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Chirurgia onkologiczna, Neurochirurgia, Okulistyka, Otorynolaryngologia, Hematologia, Onkologia i hematologia dziecięca, Angiologia, Kardiochirurgia, Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Diagnostyka laboratoryjna, Pielęgniarstwo zachowawcze, Pielęgniarstwo onkologiczne
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia rehabilitacji kardiologicznej dla dzieci
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Rehabilitacja medyczna, Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia psychologiczna
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Psychologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia psychologiczna dla dzieci
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Psychologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia kardiochirurgiczna dla dzieci
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Kardiochirurgia, Pielęgniarstwo kardiologiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia nadciśnienia tętniczego
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Choroby wewnętrzne, Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Seksuologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Pracownia RTG
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Poradnia urologiczna
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia fizjoterapii dla dzieci
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Fizjoterapia, Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja w domu pacjenta

Poradnia promocji zdrowia psychicznego
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Psychiatria, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Poradnia chirurgii ręki
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Poradnia pediatryczna
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Pediatria, Neonatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia chorób zakaźnych
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii naczyniowej
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Psychiatria
Oświata i promocja zdrowia

Poradnia psychogeriatryczna
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Psychiatria, Geriatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Dzienny ośrodek opieki geriatrycznej
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Geriatria, Rehabilitacja medyczna
Opieka nad osobami w starszym wieku

Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób tarczycy
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Rehabilitacja medyczna
Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia leczenia obrzęku limfatycznego
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Rehabilitacja medyczna, Angiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Medycyna rodzinna, Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek, Zdrowie publiczne
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Usługi pielęgnacyjne, Opieka nad osobami w starszym wieku, Opieka nad zdrowym dzieckiem, Szczepienia

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem

Zespół rehabilitacji domowej
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Rehabilitacja medyczna, Fizjoterapia
Rehabilitacja w domu pacjenta

Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Rehabilitacja medyczna, Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Pracownia fizykoterapii
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Rehabilitacja medyczna, Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja w domu pacjenta

Pracownia kinezyterapii
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Rehabilitacja medyczna, Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja w domu pacjenta

Poradnia chorób metabolicznych
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Endokrynologia, Diabetologia, Choroby wewnętrzne, Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, Pielęgniarstwo epidemiologiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia alergologiczna
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia diabetologiczna
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Diabetologia, Pielęgniarstwo diabetologiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia diabetologiczna dla dzieci
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Diabetologia, Pielęgniarstwo diabetologiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia endokrynologiczna
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia hematologiczna
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Hematologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia onkologii i hematologii dziecięcej
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Onkologia i hematologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia immunologiczna
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Immunologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia kardiologiczna
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Kardiologia, Pielęgniarstwo kardiologiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia kardiologiczna dla dzieci
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Kardiologia dziecięca, Pielęgniarstwo kardiologiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia chorób naczyń
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Angiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Nefrologia, Pielęgniarstwo nefrologiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia nefrologiczna dla dzieci
ul. Komuny Paryskiej 24, 30-389 Kraków
Nefrologia, Pielęgniarstwo nefrologiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta


Specjalizacja: Dzienny ośrodek opieki geriatrycznej, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia alergologiczna, Poradnia alergologiczna dla dzieci, Poradnia audiologiczna, Poradnia chirurgii naczyniowej, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci, Poradnia chirurgii onkologicznej, Poradnia chirurgii onkologicznej dla dzieci, Poradnia chirurgii plastycznej, Poradnia chirurgii ręki, Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci, Poradnia chorób metabolicznych, Poradnia chorób naczyń, Poradnia chorób płuc, Poradnia chorób tarczycy, Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia chorób zakaźnych, Poradnia dermatologiczna, Poradnia diabetologiczna, Poradnia diabetologiczna dla dzieci, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia endokrynologiczna dla dzieci, Poradnia endokrynologiczna osteoporozy, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci, Poradnia genetyczna, Poradnia geriatryczna, Poradnia hematologiczna, Poradnia hepatologiczna, Poradnia immunologiczna, Poradnia kardiochirurgiczna, Poradnia kardiochirurgiczna dla dzieci, Poradnia kardiologiczna, Poradnia kardiologiczna dla dzieci, Poradnia leczenia bólu, Poradnia leczenia obrzęku limfatycznego, Poradnia leczenia zeza, Poradnia logopedyczna, Poradnia medycyny pracy, Poradnia medycyny sportowej, Poradnia nadciśnienia tętniczego, Poradnia nefrologiczna, Poradnia nefrologiczna dla dzieci, Poradnia neurochirurgiczna, Poradnia neurochirurgiczna dla dzieci, Poradnia neurologiczna, Poradnia neurologiczna dla dzieci, Poradnia okulistyczna, Poradnia okulistyczna dla dzieci, Poradnia onkologiczna, Poradnia onkologii i hematologii dziecięcej, Poradnia osteoporozy, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci, Poradnia pediatryczna, Poradnia preluksacyjna, Poradnia promocji zdrowia psychicznego, Poradnia psychogeriatryczna, Poradnia psychologiczna, Poradnia psychologiczna dla dzieci, Poradnia rehabilitacji kardiologicznej, Poradnia rehabilitacji kardiologicznej dla dzieci, Poradnia rehabilitacji narządu ruchu, Poradnia rehabilitacji narządu ruchu dla dzieci, Poradnia rehabilitacji neurologicznej, Poradnia rehabilitacji neurologicznej dla dzieci, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci, Poradnia reumatologiczna, Poradnia reumatologiczna dla dzieci, Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia, Poradnia urologiczna, Poradnia wad postawy, Poradnia wenerologiczna, Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego, Poradnia zdrowia psychicznego, Pracownia fizjoterapii, Pracownia fizjoterapii dla dzieci, Pracownia fizykoterapii, Pracownia kinezyterapii, Pracownia krioterapii, Pracownia masażu leczniczego, Pracownia RTG, Pracownia USG, Punkt pobrań materiałów do badań, Szkoła rodzenia, Zakład/Ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej, Zespół rehabilitacji domowej
Dziedzina medyczna: Alergologia, Angiologia, Audiologia i foniatria, Chirurgia naczyniowa, Chirurgia ogólna, Chirurgia onkologiczna, Chirurgia plastyczna, Chirurgia szczękowo-twarzowa, Choroby płuc, Choroby wewnętrzne, Choroby zakaźne, Dermatologia i wenerologia, Diabetologia, Diagnostyka laboratoryjna, Endokrynologia, Fizjoterapia, Gastroenterologia, Genetyka kliniczna, Geriatria, Hematologia, Immunologia kliniczna, Kardiochirurgia, Kardiologia, Kardiologia dziecięca, Medycyna paliatywna, Medycyna pracy, Medycyna rodzinna, Medycyna sportowa, Nefrologia, Neonatologia, Neurochirurgia, Neurologia, Neurologia dziecięca, Neurologopedia, Okulistyka, Onkologia i hematologia dziecięca, Onkologia kliniczna, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Otorynolaryngologia, Otorynolaryngologia dziecięca, Pediatria, Pielęgniarstwo chirurgiczne, Pielęgniarstwo diabetologiczne, Pielęgniarstwo epidemiologiczne, Pielęgniarstwo geriatryczne, Pielęgniarstwo kardiologiczne, Pielęgniarstwo nefrologiczne, Pielęgniarstwo neurologiczne, Pielęgniarstwo onkologiczne, Pielęgniarstwo opieki paliatywnej, Pielęgniarstwo położnicze, Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek, Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych, Pielęgniarstwo zachowawcze, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, Psychiatria, Psychologia kliniczna, Radiologia i diagnostyka obrazowa, Rehabilitacja medyczna, Reumatologia, Seksuologia, Surdologopedia, Urologia, Zdrowie publiczne
Komentarze
Polityka Prywatności