opiekamedyczna.info

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ - Filia w Ełku

ul. Tadeusza Kościuszki 30
19-300 Ełk
tel. 26 118 32 00

Dziedzina medyczna
 • Medycyna ratunkowa
 • Choroby wewnętrzne
 • Onkologia kliniczna
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Urologia
 • Gastroenterologia
 • Anestezjologia i intensywna terapia
 • Chirurgia ogólna
 • Chirurgia naczyniowa
 • Okulistyka
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Otorynolaryngologia
 • Neurologia
Specjalność
 • Izba przyjęć szpitala
 • Oddział chorób wewnętrznych
 • Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
 • Pracownia tomografii komputerowej
 • Pracownia USG
 • Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
 • Poradnia urologiczna
 • Pracownia endoskopii
 • Szpitalny oddział ratunkowy
 • Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
 • Oddział chirurgiczny ogólny
 • Oddział chirurgii naczyniowej
 • Blok operacyjny
 • Oddział otorynolaryngologiczny
 • Oddział okulistyczny
 • Oddział neurologiczny
 • Oddział udarowy
Funkcje ochrony zdrowia
 • Pozostałe
 • Leczenie stacjonarne
 • Leczenie stacjonarne „jednego dnia”
 • Tomografia komputerowa
 • USG
 • Badania laboratoryjne
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Rentgenodiagnostyka
 • Endoskopia
 • Angiografia
 • Rehabilitacja stacjonarna

Izba przyjęć szpitala
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk
Medycyna ratunkowa
Pozostałe

Oddział chorób wewnętrznych
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk
Choroby wewnętrzne
Leczenie stacjonarne

Oddział onkologii klinicznej/chemioterapii
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk
Onkologia kliniczna
Leczenie stacjonarne, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Pracownia tomografii komputerowej
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Tomografia komputerowa

Pracownia USG
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Poradnia urologiczna
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia endoskopii
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Szpitalny oddział ratunkowy
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk
Medycyna ratunkowa
Leczenie stacjonarne

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk
Anestezjologia i intensywna terapia
Leczenie stacjonarne, Tomografia komputerowa, Rentgenodiagnostyka, USG

Oddział chirurgiczny ogólny
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk
Chirurgia ogólna
Leczenie stacjonarne, USG, Tomografia komputerowa, Rentgenodiagnostyka, Endoskopia

Oddział chirurgii naczyniowej
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk
Chirurgia naczyniowa
Leczenie stacjonarne, Angiografia

Blok operacyjny
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk
Chirurgia ogólna, Okulistyka, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Otorynolaryngologia, Urologia
Leczenie stacjonarne

Oddział otorynolaryngologiczny
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk
Otorynolaryngologia
Leczenie stacjonarne

Oddział okulistyczny
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk
Okulistyka
Leczenie stacjonarne, USG, Tomografia komputerowa, Rentgenodiagnostyka, Angiografia, Leczenie stacjonarne „jednego dnia”

Oddział neurologiczny
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk
Neurologia
Leczenie stacjonarne, Rehabilitacja stacjonarna, USG, Tomografia komputerowa, Rentgenodiagnostyka

Oddział udarowy
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk
Neurologia
Leczenie stacjonarne


Komentarze
Polityka Prywatności