opiekamedyczna.info

1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ Poliklinika - Filia w Ełku

ul. Tadeusza Kościuszki 30
19-300 Ełk
tel. 26 118 32 00

Dziedzina medyczna
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Stomatologia dziecięca
 • Protetyka stomatologiczna
 • Chirurgia stomatologiczna
 • Medycyna pracy
 • Medycyna rodzinna
 • Kardiologia
 • Chirurgia ogólna
 • Neurochirurgia
 • Neurologia
 • Okulistyka
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Otorynolaryngologia
 • Chirurgia naczyniowa
 • Gastroenterologia
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Położnictwo i ginekologia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Psychiatria
 • Choroby płuc
 • Onkologia kliniczna
 • Hematologia
 • Rehabilitacja medyczna
Specjalność
 • Poradnia stomatologiczna
 • Pracownia protetyki dentystycznej
 • Poradnia chirurgii stomatologicznej
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Punkt szczepień
 • Zespół transportu medycznego – świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu
 • Pracownia radiologii zabiegowej
 • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii naczyniowej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia neurochirurgiczna
 • Poradnia hematologiczna
 • Pracownia badań słuchu
 • Dział (pracownia) fizjoterapii
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie stomatologiczne
 • Medycyna pracy
 • Badania kierowców
 • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Pozostałe
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Rentgenodiagnostyka
 • Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia stomatologiczna
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk
Stomatologia zachowawcza z endodoncją, Stomatologia dziecięca
Leczenie stomatologiczne

Pracownia protetyki dentystycznej
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk
Protetyka stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Poradnia chirurgii stomatologicznej
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk
Chirurgia stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk
Medycyna pracy
Medycyna pracy, Badania kierowców, Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Pozostałe

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Punkt szczepień
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Zespół transportu medycznego – świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Pozostałe, Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk
Chirurgia ogólna, Neurochirurgia, Neurologia, Okulistyka, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Otorynolaryngologia, Chirurgia naczyniowa, Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia radiologii zabiegowej
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii naczyniowej
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia onkologiczna
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurochirurgiczna
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk
Neurochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk
Hematologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia badań słuchu
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Dział (pracownia) fizjoterapii
ul. Tadeusza Kościuszki 30, 19-300 Ełk
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna


Komentarze
Polityka Prywatności