opiekamedyczna.info

Centrum Gabinetów Specjalistycznych

ul. Jana Kilińskiego 3 A
43-200 Pszczyna
tel. 32 210 03 00

Dziedzina medyczna
 • Medycyna rodzinna
 • Chirurgia ogólna
 • Chirurgia dziecięca
 • Alergologia
 • Pediatria
 • Choroby wewnętrzne
 • Okulistyka
 • Medycyna pracy
 • Dermatologia i wenerologia
 • Otorynolaryngologia
 • Kardiologia
 • Endokrynologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Rehabilitacja medyczna
 • Fizjoterapia
 • Urologia
 • Neurologia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Chirurgia naczyniowa
Specjalność
 • Poradnia logopedyczna
 • Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia preluksacyjna
 • Poradnia chorób naczyń
 • Poradnia psychologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Medycyna pracy
 • Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia logopedyczna
ul. Jana Kilińskiego 3 A, 43-200 Pszczyna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Jana Kilińskiego 3 A, 43-200 Pszczyna
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Jana Kilińskiego 3 A, 43-200 Pszczyna
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
ul. Jana Kilińskiego 3 A, 43-200 Pszczyna
Chirurgia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. Jana Kilińskiego 3 A, 43-200 Pszczyna
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Jana Kilińskiego 3 A, 43-200 Pszczyna
Medycyna rodzinna
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Jana Kilińskiego 3 A, 43-200 Pszczyna
Medycyna rodzinna
Pozostała opieka ambulatoryjna

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Jana Kilińskiego 3 A, 43-200 Pszczyna
Pozostałe usługi pomocnicze

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Jana Kilińskiego 3A, 43-200 Pszczyna
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia alergologiczna
ul. Jana Kilińskiego 3 A, 43-200 Pszczyna
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna
ul. Jana Kilińskiego 3 A, 43-200 Pszczyna
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Jana Kilińskiego 3 A, 43-200 Pszczyna
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Jana Kilińskiego 3 A, 43-200 Pszczyna
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Jana Kilińskiego 3 A, 43-200 Pszczyna
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Poradnia dermatologiczna
ul. Jana Kilińskiego 3 A, 43-200 Pszczyna
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Jana Kilińskiego 3 A, 43-200 Pszczyna
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Jana Kilińskiego 3 A, 43-200 Pszczyna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia kardiologiczna
ul. Jana Kilińskiego 3 A, 43-200 Pszczyna
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Jana Kilińskiego 3 A, 43-200 Pszczyna
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Jana Kilińskiego 3 A, 43-200 Pszczyna
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Jana Kilińskiego 3 A, 43-200 Pszczyna
Rehabilitacja medyczna, Fizjoterapia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia urologiczna
ul. Jana Kilińskiego 3 A, 43-200 Pszczyna
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Jana Kilińskiego 3 A, 43-200 Pszczyna
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Jana Kilińskiego 3 A, 43-200 Pszczyna
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Jana Kilińskiego 3 A, 43-200 Pszczyna
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia preluksacyjna
ul. Jana Kilińskiego 3 A, 43-200 Pszczyna
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób naczyń
ul. Jana Kilińskiego 3 A, 43-200 Pszczyna
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
Kilińskiego 3A, 43-200 Pszczyna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności