opiekamedyczna.info

Akademickie Centrum Medyczne

ul. Adama Naruszewicza 11
85-230 Bydgoszcz
tel. 52 567 07 82

Dziedzina medyczna
 • Rehabilitacja medyczna
 • Fizjoterapia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Pielęgniarstwo położnicze
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
 • Chirurgia ogólna
 • Chirurgia naczyniowa
 • Chirurgia plastyczna
 • Kardiochirurgia
 • Neurochirurgia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Otorynolaryngologia
 • Audiologia i foniatria
 • Urologia
 • Psychiatria
 • Psychiatria dzieci i młodzieży
 • Zdrowie publiczne
 • Alergologia
 • Gastroenterologia
 • Kardiologia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Choroby wewnętrzne
 • Geriatria
 • Psychologia kliniczna
 • Pediatria
 • Neurologopedia
 • Surdologopedia
 • Medycyna sportowa
 • Diabetologia
 • Endokrynologia
 • Angiologia
 • Medycyna pracy
 • Neurologia
 • Reumatologia
 • Neonatologia
 • Okulistyka
 • Otorynolaryngologia dziecięca
Specjalność
 • Pracownia fizjoterapii
 • Szkoła rodzenia
 • Poradnia laktacyjna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii naczyniowej
 • Poradnia chirurgii plastycznej
 • Poradnia kardiochirurgiczna
 • Poradnia neurochirurgiczna
 • Poradnia wad postawy
 • Poradnia preluksacyjna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia promocji zdrowia
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Zespół rehabilitacji domowej
 • Dzienny ośrodek opieki geriatrycznej
 • Geriatryczny zespół opieki domowej
 • Oddział dzienny psychogeriatryczny
 • Ośrodek opieki medycznej dzienny
 • Dział oświaty i promocji zdrowia
 • Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny
 • Zakład/Oddział dzienny pielęgnacyjno-opiekuńczy psychiatryczny
 • Zakład/Oddział dzienny opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny
 • Zakład/Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej dziennej
 • Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
 • Poradnia logopedyczna
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia medycyny sportowej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia leczenia niepłodności
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia chorób naczyń
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
 • Poradnia neonatologiczna
 • Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
 • Pracownia fizjoterapii dla dzieci
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
 • Zakład/Ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej
Funkcje ochrony zdrowia
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Rehabilitacja w domu pacjenta
 • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna
 • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
 • Zdrowie matki i dziecka
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Oświata i promocja zdrowia
 • Opieka nad osobami w starszym wieku
 • Usługi pielęgnacyjne
 • Rehabilitacja dzienna
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Medycyna sportowa
 • Medycyna pracy

Pracownia fizjoterapii
ul. Adama Naruszewicza 11, 85-230 Bydgoszcz
Rehabilitacja medyczna, Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja w domu pacjenta, Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna

Szkoła rodzenia
ul. Adama Naruszewicza 11, 85-230 Bydgoszcz
Położnictwo i ginekologia, Pielęgniarstwo położnicze, Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne, Zdrowie matki i dziecka

Poradnia laktacyjna
ul. Adama Naruszewicza 11, 85-230 Bydgoszcz
Pielęgniarstwo położnicze, Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Zdrowie matki i dziecka

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Adama Naruszewicza 11, 85-230 Bydgoszcz
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii naczyniowej
ul. Adama Naruszewicza 11, 85-230 Bydgoszcz
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii plastycznej
ul. Adama Naruszewicza 11, 85-230 Bydgoszcz
Chirurgia plastyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiochirurgiczna
ul. Adama Naruszewicza 11, 85-230 Bydgoszcz
Kardiochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurochirurgiczna
ul. Adama Naruszewicza 11, 85-230 Bydgoszcz
Neurochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia wad postawy
ul. Adama Naruszewicza 11, 85-230 Bydgoszcz
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia preluksacyjna
ul. Adama Naruszewicza 11, 85-230 Bydgoszcz
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Adama Naruszewicza 11, 85-230 Bydgoszcz
Otorynolaryngologia, Audiologia i foniatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Adama Naruszewicza 11, 85-230 Bydgoszcz
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Adama Naruszewicza 11, 85-230 Bydgoszcz
Psychiatria, Psychiatria dzieci i młodzieży
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia promocji zdrowia
ul. Adama Naruszewicza 11, 85-230 Bydgoszcz
Zdrowie publiczne
Oświata i promocja zdrowia

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Adama Naruszewicza 11, 85-230 Bydgoszcz
Chirurgia ogólna, Alergologia, Gastroenterologia, Kardiologia, Dermatologia i wenerologia, Choroby wewnętrzne, Chirurgia naczyniowa, Chirurgia plastyczna, Kardiochirurgia, Neurochirurgia, Otorynolaryngologia, Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Zespół rehabilitacji domowej
ul. Adama Naruszewicza 11, 85-230 Bydgoszcz
Rehabilitacja medyczna, Fizjoterapia
Rehabilitacja w domu pacjenta, Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna

Dzienny ośrodek opieki geriatrycznej
ul. Adama Naruszewicza 11, 85-230 Bydgoszcz
Geriatria, Rehabilitacja medyczna, Psychologia kliniczna, Fizjoterapia
Opieka nad osobami w starszym wieku

Geriatryczny zespół opieki domowej
ul. Adama Naruszewicza 11, 85-230 Bydgoszcz
Rehabilitacja medyczna, Geriatria, Psychologia kliniczna, Fizjoterapia
Opieka nad osobami w starszym wieku

Oddział dzienny psychogeriatryczny
ul. Adama Naruszewicza 11, 85-230 Bydgoszcz
Geriatria, Psychologia kliniczna, Rehabilitacja medyczna, Fizjoterapia
Opieka nad osobami w starszym wieku

Ośrodek opieki medycznej dzienny
ul. Adama Naruszewicza 11, 85-230 Bydgoszcz
Rehabilitacja medyczna, Geriatria, Psychologia kliniczna, Fizjoterapia
Usługi pielęgnacyjne

Dział oświaty i promocji zdrowia
ul. Adama Naruszewicza 11, 85-230 Bydgoszcz
Zdrowie publiczne
Oświata i promocja zdrowia

Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny
ul. Adama Naruszewicza 11, 85-230 Bydgoszcz
Psychiatria, Rehabilitacja medyczna, Fizjoterapia, Psychologia kliniczna
Rehabilitacja dzienna

Zakład/Oddział dzienny pielęgnacyjno-opiekuńczy psychiatryczny
ul. Adama Naruszewicza 11, 85-230 Bydgoszcz
Psychologia kliniczna, Rehabilitacja medyczna, Pediatria, Fizjoterapia
Usługi pielęgnacyjne

Zakład/Oddział dzienny opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny
ul. Adama Naruszewicza 11, 85-230 Bydgoszcz
Psychiatria, Psychologia kliniczna, Rehabilitacja medyczna, Fizjoterapia
Usługi pielęgnacyjne

Zakład/Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej dziennej
ul. Adama Naruszewicza 11, 85-230 Bydgoszcz
Rehabilitacja medyczna, Fizjoterapia, Psychologia kliniczna
Rehabilitacja dzienna

Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
ul. Adama Naruszewicza 11, 85-230 Bydgoszcz
Rehabilitacja medyczna, Psychologia kliniczna, Neurologopedia, Fizjoterapia
Rehabilitacja dzienna

Poradnia logopedyczna
ul. Adama Naruszewicza 11, 85-230 Bydgoszcz
Neurologopedia, Surdologopedia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Adama Naruszewicza 11, 85-230 Bydgoszcz
Psychologia kliniczna
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia medycyny sportowej
ul. Adama Naruszewicza 11, 85-230 Bydgoszcz
Medycyna sportowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Medycyna sportowa

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Adama Naruszewicza 11, 85-230 Bydgoszcz
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Adama Naruszewicza 11, 85-230 Bydgoszcz
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. Adama Naruszewicza 11, 85-230 Bydgoszcz
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Adama Naruszewicza 11, 85-230 Bydgoszcz
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Adama Naruszewicza 11, 85-230 Bydgoszcz
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia niepłodności
ul. Adama Naruszewicza 11, 85-230 Bydgoszcz
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Adama Naruszewicza 11, 85-230 Bydgoszcz
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Adama Naruszewicza 11, 85-230 Bydgoszcz
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób naczyń
ul. Adama Naruszewicza 11, 85-230 Bydgoszcz
Angiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Adama Naruszewicza 11, 85-230 Bydgoszcz
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Poradnia dermatologiczna
ul. Adama Naruszewicza 11, 85-230 Bydgoszcz
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Adama Naruszewicza 11, 85-230 Bydgoszcz
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. Adama Naruszewicza 11, 85-230 Bydgoszcz
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna
ul. Adama Naruszewicza 11, 85-230 Bydgoszcz
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
ul. Adama Naruszewicza 11, 85-230 Bydgoszcz
Pediatria, Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neonatologiczna
ul. Adama Naruszewicza 11, 85-230 Bydgoszcz
Neonatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
ul. Adama Naruszewicza 11, 85-230 Bydgoszcz
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne

Pracownia fizjoterapii dla dzieci
ul. Adama Naruszewicza 11, 85-230 Bydgoszcz
Rehabilitacja medyczna, Fizjoterapia
Rehabilitacja w domu pacjenta, Rehabilitacja ambulatoryjna, Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Adama Naruszewicza 11, 85-230 Bydgoszcz
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
ul. Adama Naruszewicza 11, 85-230 Bydgoszcz
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Zakład/Ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej
ul. Adama Naruszewicza 11, 85-230 Bydgoszcz
Rehabilitacja medyczna, Audiologia i foniatria, Okulistyka, Otorynolaryngologia, Otorynolaryngologia dziecięca, Psychologia kliniczna, Neurologopedia, Surdologopedia, Fizjoterapia
Rehabilitacja dzienna


Specjalizacja: Dział oświaty i promocji zdrowia, Dzienny ośrodek opieki geriatrycznej, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Geriatryczny zespół opieki domowej, Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny, Oddział dzienny psychogeriatryczny, Ośrodek opieki medycznej dzienny, Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci, Poradnia alergologiczna, Poradnia chirurgii naczyniowej, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii plastycznej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia chorób naczyń, Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia dermatologiczna, Poradnia diabetologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia kardiochirurgiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia laktacyjna, Poradnia leczenia niepłodności, Poradnia logopedyczna, Poradnia medycyny pracy, Poradnia medycyny sportowej, Poradnia neonatologiczna, Poradnia neurochirurgiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia pediatryczna, Poradnia planowania rodziny i rozrodczości, Poradnia preluksacyjna, Poradnia promocji zdrowia, Poradnia psychologiczna, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci, Poradnia reumatologiczna, Poradnia urologiczna, Poradnia wad postawy, Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci, Poradnia zdrowia psychicznego, Pracownia fizjoterapii, Pracownia fizjoterapii dla dzieci, Szkoła rodzenia, Zakład/Oddział dzienny opiekuńczo-leczniczy psychiatryczny, Zakład/Oddział dzienny pielęgnacyjno-opiekuńczy psychiatryczny, Zakład/Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej dziennej, Zakład/Ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej, Zespół rehabilitacji domowej
Komentarze
Polityka Prywatności