opiekamedyczna.info

Centrum Medyczne Gajda-Med

ul. Wawrzyńca Żuławskiego 2
02-641 Warszawa
tel. 604 286 030

Dziedzina medyczna
 • Medycyna rodzinna
 • Kardiologia
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Stomatologia dziecięca
 • Onkologia kliniczna
 • Medycyna pracy
 • Medycyna transportu
 • Medycyna sportowa
 • Ortodoncja
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Angiologia
 • Alergologia
 • Geriatria
 • Hematologia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Choroby płuc
 • Chirurgia ogólna
 • Okulistyka
 • Neurologia
 • Neurologia dziecięca
 • Psychiatria
 • Endokrynologia
 • Otorynolaryngologia
 • Urologia
 • Reumatologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Gastroenterologia
 • Diabetologia
 • Nefrologia
 • Chirurgia dziecięca
 • Periodontologia
 • Protetyka stomatologiczna
 • Chirurgia stomatologiczna
Specjalność
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia stomatologiczna
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia profilaktyki chorób piersi
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia medycyny sportowej
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
 • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
 • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
 • Poradnia ortodontyczna dla dzieci
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
 • Poradnia chorób naczyń
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia geriatryczna
 • Poradnia hematologiczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia okulistyczna dla dzieci
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Punkt szczepień
 • Pracownia USG
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
 • Poradnia ortodontyczna
 • Poradnia periodontologiczna oraz chorób błon śluzowych przyzębia
 • Poradnia protetyki stomatologicznej
 • Poradnia chirurgii stomatologicznej
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie stomatologiczne
 • Oświata i promocja zdrowia
 • Medycyna pracy
 • Badania kierowców
 • Medycyna sportowa
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Medycyna szkolna
 • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
 • USG

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Wawrzyńca Żuławskiego 2, 02-641 Warszawa
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia kardiologiczna
ul. Wawrzyńca Żuławskiego 2, 02-641 Warszawa
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia stomatologiczna
ul. Wawrzyńca Żuławskiego 2, 02-641 Warszawa
Stomatologia zachowawcza z endodoncją, Stomatologia dziecięca
Leczenie stomatologiczne

Poradnia onkologiczna
ul. Wawrzyńca Żuławskiego 2, 02-641 Warszawa
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia profilaktyki chorób piersi
ul. Wawrzyńca Żuławskiego 2, 02-641 Warszawa
Onkologia kliniczna
Oświata i promocja zdrowia

Poradnia medycyny pracy
ul. Wawrzyńca Żuławskiego 2, 02-641 Warszawa
Medycyna pracy, Medycyna transportu
Medycyna pracy, Badania kierowców

Poradnia medycyny sportowej
ul. Wawrzyńca Żuławskiego 2, 02-641 Warszawa
Medycyna sportowa
Medycyna sportowa

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Wawrzyńca Żuławskiego 2, 02-641 Warszawa
Medycyna rodzinna
Pozostała opieka ambulatoryjna

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
ul. Wawrzyńca Żuławskiego 2, 02-641 Warszawa
Medycyna rodzinna
Medycyna szkolna

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
ul. Wawrzyńca Żuławskiego 2, 02-641 Warszawa
Medycyna rodzinna
Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta

Poradnia stomatologiczna dla dzieci
ul. Wawrzyńca Żuławskiego 2, 02-641 Warszawa
Stomatologia dziecięca
Leczenie stomatologiczne

Poradnia ortodontyczna dla dzieci
ul. Wawrzyńca Żuławskiego 2, 02-641 Warszawa
Ortodoncja
Leczenie stomatologiczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
ul. Wawrzyńca Żuławskiego 2, 02-641 Warszawa
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób naczyń
ul. Wawrzyńca Żuławskiego 2, 02-641 Warszawa
Angiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. Wawrzyńca Żuławskiego 2, 02-641 Warszawa
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia geriatryczna
ul. Wawrzyńca Żuławskiego 2, 02-641 Warszawa
Geriatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna
ul. Wawrzyńca Żuławskiego 2, 02-641 Warszawa
Hematologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Wawrzyńca Żuławskiego 2, 02-641 Warszawa
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gruźlicy i chorób płuc
ul. Wawrzyńca Żuławskiego 2, 02-641 Warszawa
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Wawrzyńca Żuławskiego 2, 02-641 Warszawa
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna dla dzieci
ul. Wawrzyńca Żuławskiego 2, 02-641 Warszawa
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Wawrzyńca Żuławskiego 2, 02-641 Warszawa
Medycyna rodzinna
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Wawrzyńca Żuławskiego 2, 02-641 Warszawa
Medycyna rodzinna
Pozostała opieka ambulatoryjna

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Wawrzyńca Żuławskiego 2, 02-641 Warszawa
Medycyna rodzinna
Pozostała opieka ambulatoryjna

Punkt szczepień
ul. Wawrzyńca Żuławskiego 2, 02-641 Warszawa
Medycyna rodzinna
Pozostała opieka ambulatoryjna

Pracownia USG
ul. Wawrzyńca Żuławskiego 2, 02-641 Warszawa
Kardiologia
USG

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Wawrzyńca Żuławskiego 2, 02-641 Warszawa
Medycyna rodzinna
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia neurologiczna
ul. Wawrzyńca Żuławskiego 2, 02-641 Warszawa
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna dla dzieci
ul. Wawrzyńca Żuławskiego 2, 02-641 Warszawa
Neurologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Wawrzyńca Żuławskiego 2, 02-641 Warszawa
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Wawrzyńca Żuławskiego 2, 02-641 Warszawa
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Wawrzyńca Żuławskiego 2, 02-641 Warszawa
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Wawrzyńca Żuławskiego 2, 02-641 Warszawa
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Wawrzyńca Żuławskiego 2, 02-641 Warszawa
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Wawrzyńca Żuławskiego 2, 02-641 Warszawa
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Wawrzyńca Żuławskiego 2, 02-641 Warszawa
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. Wawrzyńca Żuławskiego 2, 02-641 Warszawa
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. Wawrzyńca Żuławskiego 2, 02-641 Warszawa
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Wawrzyńca Żuławskiego 2, 02-641 Warszawa
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Wawrzyńca Żuławskiego 2, 02-641 Warszawa
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Wawrzyńca Żuławskiego 2, 02-641 Warszawa
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Wawrzyńca Żuławskiego 2, 02-641 Warszawa
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna
ul. Wawrzyńca Żuławskiego 2, 02-641 Warszawa
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
ul. Wawrzyńca Żuławskiego 2, 02-641 Warszawa
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
ul. Wawrzyńca Żuławskiego 2, 02-641 Warszawa
Chirurgia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Wawrzyńca Żuławskiego 2, 02-641 Warszawa
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia ortodontyczna
ul. Wawrzyńca Żuławskiego 2, 02-641 Warszawa
Ortodoncja
Leczenie stomatologiczne

Poradnia periodontologiczna oraz chorób błon śluzowych przyzębia
ul. Wawrzyńca Żuławskiego 2, 02-641 Warszawa
Periodontologia
Leczenie stomatologiczne

Poradnia protetyki stomatologicznej
ul. Wawrzyńca Żuławskiego 2, 02-641 Warszawa
Protetyka stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Poradnia chirurgii stomatologicznej
ul. Wawrzyńca Żuławskiego 2, 02-641 Warszawa
Chirurgia stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne


Specjalizacja: Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci, Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia alergologiczna, Poradnia alergologiczna dla dzieci, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci, Poradnia chirurgii stomatologicznej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci, Poradnia chorób naczyń, Poradnia dermatologiczna, Poradnia diabetologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia geriatryczna, Poradnia gruźlicy i chorób płuc, Poradnia hematologiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia medycyny pracy, Poradnia medycyny sportowej, Poradnia nefrologiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia neurologiczna dla dzieci, Poradnia okulistyczna, Poradnia okulistyczna dla dzieci, Poradnia onkologiczna, Poradnia ortodontyczna, Poradnia ortodontyczna dla dzieci, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia periodontologiczna oraz chorób błon śluzowych przyzębia, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia profilaktyki chorób piersi, Poradnia protetyki stomatologicznej, Poradnia psychologiczna, Poradnia reumatologiczna, Poradnia stomatologiczna, Poradnia stomatologiczna dla dzieci, Poradnia urologiczna, Poradnia zdrowia psychicznego, Pracownia USG, Punkt szczepień
Komentarze
Polityka Prywatności