opiekamedyczna.info

Centrum Medyczne "OLK-MED" Sp. z o.o.

Plac 18 Stycznia 4
87-100 Toruń
tel. 56 657 51 26

Dziedzina medyczna
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Neurologia
 • Neurologia dziecięca
 • Kardiologia
 • Psychiatria
 • Medycyna pracy
 • Okulistyka
 • Położnictwo i ginekologia
 • Endokrynologia
 • Diabetologia
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Stomatologia dziecięca
 • Gastroenterologia
 • Nefrologia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Otorynolaryngologia
 • Alergologia
 • Urologia
 • Choroby płuc
 • Ortodoncja
 • Protetyka stomatologiczna
 • Medycyna rodzinna
 • Choroby wewnętrzne
 • Pediatria
 • Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 • Pielęgniarstwo położnicze
 • Chirurgia dziecięca
 • Reumatologia
 • Chirurgia ogólna
 • Onkologia kliniczna
 • Audiologia i foniatria
 • Psychologia kliniczna
 • Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
Specjalność
 • Pracownia RTG
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia stomatologiczna
 • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia ortodontyczna
 • Poradnia protetyki stomatologicznej
 • Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
 • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
 • Poradnia promocji zdrowia
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
 • Poradnia reumatologiczna
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Punkt szczepień
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia onkologiczna
 • Pracownia badań słuchu
 • Pracownia USG
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia logopedyczna
 • Poradnia psychogeriatryczna
 • Dział oświaty i promocji zdrowia
Funkcje ochrony zdrowia
 • Rentgenodiagnostyka
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Medycyna pracy
 • Leczenie stomatologiczne
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Medycyna szkolna
 • Oświata i promocja zdrowia
 • Usługi pielęgnacyjne
 • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Szczepienia
 • Inne
 • USG

Pracownia RTG
Plac 18 Stycznia 4, 87-100 Toruń
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
Plac 18 Stycznia 4, 87-100 Toruń
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
Plac 18 Stycznia 4, 87-100 Toruń
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna dla dzieci
Plac 18 Stycznia 4, 87-100 Toruń
Neurologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
Plac 18 Stycznia 4, 87-100 Toruń
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
Plac 18 Stycznia 4, 87-100 Toruń
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
Plac 18 Stycznia 4, 87-100 Toruń
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Poradnia okulistyczna
Plac 18 Stycznia 4, 87-100 Toruń
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
Plac 18 Stycznia 4, 87-100 Toruń
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
Plac 18 Stycznia 4, 87-100 Toruń
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
Plac 18 Stycznia 4, 87-100 Toruń
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
Plac 18 Stycznia 4, 87-100 Toruń
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia stomatologiczna
Plac 18 Stycznia 4, 87-100 Toruń
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Leczenie stomatologiczne

Poradnia stomatologiczna
ul. Wielkie Garbary 9, 87-100 Toruń
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Leczenie stomatologiczne

Poradnia stomatologiczna dla dzieci
ul. Wielkie Garbary 9, 87-100 Toruń
Stomatologia dziecięca
Leczenie stomatologiczne

Poradnia stomatologiczna dla dzieci
Plac 18 Stycznia 4, 87-100 Toruń
Stomatologia dziecięca
Leczenie stomatologiczne

Poradnia gastroenterologiczna
Plac 18 Stycznia 4, 87-100 Toruń
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
Plac 18 Stycznia 4, 87-100 Toruń
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna
Plac 18 Stycznia 4, 87-100 Toruń
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
Plac 18 Stycznia 4, 87-100 Toruń
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
Plac 18 Stycznia 4, 87-100 Toruń
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
Plac 18 Stycznia 4, 87-100 Toruń
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
Plac 18 Stycznia 4, 87-100 Toruń
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
Plac 18 Stycznia 4, 87-100 Toruń
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
Plac 18 Stycznia 4, 87-100 Toruń
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia ortodontyczna
Plac 18 Stycznia 4, 87-100 Toruń
Ortodoncja
Leczenie stomatologiczne

Poradnia protetyki stomatologicznej
Plac 18 Stycznia 4, 87-100 Toruń
Protetyka stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
Plac 18 Stycznia 4, 87-100 Toruń
Medycyna rodzinna, Choroby wewnętrzne
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
Plac 18 Stycznia 4, 87-100 Toruń
Medycyna rodzinna, Pediatria
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
ul. Warszawska 1/5, 87-100 Toruń
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
Medycyna szkolna

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
ul. Warszawska 1/5, 87-100 Toruń
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
Medycyna szkolna

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
ul. Stefana Batorego 39b, 87-100 Toruń
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
Medycyna szkolna

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
ul. Antoniego Bolta 14, 87-100 Toruń
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
Medycyna szkolna

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
ul. Leona Raszei 1, 87-100 Toruń
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
Medycyna szkolna

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
ul. Leona Raszei 1, 87-100 Toruń
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
Medycyna szkolna

Poradnia promocji zdrowia
Plac 18 Stycznia 4, 87-100 Toruń
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Oświata i promocja zdrowia

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
Plac 18 Stycznia 4, 87-100 Toruń
Medycyna rodzinna, Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Usługi pielęgnacyjne

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
Plac 18 Stycznia 4, 87-100 Toruń
Medycyna rodzinna, Pielęgniarstwo położnicze
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
Plac 18 Stycznia 4, 87-100 Toruń
Chirurgia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
Plac 18 Stycznia 4, 87-100 Toruń
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Plac 18 Stycznia 4, 87-100 Toruń
Chirurgia ogólna, Dermatologia i wenerologia, Neurologia, Okulistyka, Onkologia kliniczna, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Otorynolaryngologia, Położnictwo i ginekologia, Urologia, Alergologia, Neurologia dziecięca, Reumatologia, Endokrynologia, Diabetologia, Pediatria, Medycyna rodzinna, Chirurgia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostałe usługi pomocnicze, Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Punkt szczepień
Plac 18 Stycznia 4, 87-100 Toruń
Medycyna rodzinna, Pediatria, Choroby wewnętrzne
Szczepienia

Poradnia chirurgii ogólnej
Plac 18 Stycznia 4, 87-100 Toruń
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia onkologiczna
Plac 18 Stycznia 4, 87-100 Toruń
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia badań słuchu
Plac 18 Stycznia 4, 87-100 Toruń
Audiologia i foniatria
Inne

Pracownia USG
Plac 18 Stycznia 4, 87-100 Toruń
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Poradnia psychologiczna
Plac 18 Stycznia 4, 87-100 Toruń
Psychologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Inne

Poradnia logopedyczna
Plac 18 Stycznia 4, 87-100 Toruń
Audiologia i foniatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychogeriatryczna
Plac 18 Stycznia 4, 87-100 Toruń
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Dział oświaty i promocji zdrowia
Plac 18 Stycznia 4, 87-100 Toruń
Diabetologia, Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Oświata i promocja zdrowia


Komentarze
Polityka Prywatności