opiekamedyczna.info

Opieka medyczna w Polsce - przychodnie, szpitale i inne placówki zdrowia

Lokalizacja - woj.
Specjalizacja

Ambulatorium 4 WOG-u - w Gliwicach

ul. Generała Władysława Andersa 47
44-121 Gliwice
tel. 26 111 12 98

Dziedzina medyczna
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Medycyna rodzinna
 • Medycyna pracy
 • Medycyna ratunkowa
Specjalność
 • Poradnia stomatologiczna
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Izba chorych
 • Poradnia promocji zdrowia
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie stomatologiczne
 • Rentgenodiagnostyka
 • Szczepienia
 • Pozostałe
 • Leczenie stacjonarne
 • Oświata i promocja zdrowia
 • Nadzór i kontrola sanitarna
 • Nadzór epidemiologiczny
 • Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Medycyna pracy

Poradnia stomatologiczna
ul. Generała Władysława Andersa 47, 44-121 Gliwice
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Leczenie stomatologiczne, Rentgenodiagnostyka

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Generała Władysława Andersa 47, 44-121 Gliwice
Medycyna rodzinna
Szczepienia, Pozostałe

Izba chorych
ul. Generała Władysława Andersa 47, 44-121 Gliwice
Medycyna rodzinna
Leczenie stacjonarne, Pozostałe

Poradnia promocji zdrowia
ul. Generała Władysława Andersa 47, 44-121 Gliwice
Medycyna rodzinna
Oświata i promocja zdrowia, Nadzór i kontrola sanitarna, Nadzór epidemiologiczny

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Generała Władysława Andersa 47, 44-121 Gliwice
Medycyna rodzinna, Medycyna pracy, Medycyna ratunkowa
Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym, Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Medycyna pracy, Szczepienia, Pozostałe, Oświata i promocja zdrowia, Nadzór epidemiologiczny


Komentarze
Polityka Prywatności