opiekamedyczna.info

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Julian"

ul. Gen. Jerzego Ziętka 30
41-940 Piekary Śląskie
tel. 32 288 20 02

Dziedzina medyczna
 • Urologia
 • Gastroenterologia
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Rehabilitacja medyczna
 • Chirurgia ogólna
 • Medycyna rodzinna
 • Pediatria
 • Psychiatria
 • Dermatologia i wenerologia
 • Alergologia
 • Kardiologia
 • Chirurgia naczyniowa
 • Medycyna pracy
 • Neurologia
 • Choroby płuc
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Okulistyka
 • Otorynolaryngologia
 • Choroby wewnętrzne
 • Audiologia i foniatria
 • Hematologia
 • Seksuologia
 • Nefrologia
 • Otorynolaryngologia dziecięca
Specjalność
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia urologiczna
 • Pracownia endoskopii
 • Pracownia RTG
 • Pracownia USG
 • Pracownia fizykoterapii
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia chorób naczyń
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia chorób metabolicznych
 • Poradnia logopedyczna
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Punkt szczepień
 • Poradnia hepatologiczna
 • Poradnia hematologiczna
 • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
 • Zespół rehabilitacji domowej
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia leczenia bólu
 • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
Funkcje ochrony zdrowia
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Endoskopia
 • Rentgenodiagnostyka
 • USG
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Opieka nad zdrowym dzieckiem
 • Szczepienia
 • Medycyna pracy
 • Badania kierowców
 • Rehabilitacja w domu pacjenta

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 81, 41-949 Piekary Śląskie
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia urologiczna
ul. Gen. Jerzego Ziętka 30, 41-940 Piekary Śląskie
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia endoskopii
ul. Gen. Jerzego Ziętka 30, 41-940 Piekary Śląskie
Gastroenterologia
Endoskopia

Pracownia RTG
ul. Gen. Jerzego Ziętka 30, 41-940 Piekary Śląskie
Radiologia i diagnostyka obrazowa, Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Rentgenodiagnostyka

Pracownia USG
ul. Gen. Jerzego Ziętka 30, 41-940 Piekary Śląskie
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Pracownia fizykoterapii
ul. Gen. Jerzego Ziętka 30, 41-940 Piekary Śląskie
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Gen. Jerzego Ziętka 30, 41-940 Piekary Śląskie
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Gen. Jerzego Ziętka 30, 41-940 Piekary Śląskie
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 81, 41-949 Piekary Śląskie
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 81, 41-949 Piekary Śląskie
Medycyna rodzinna
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 81, 41-949 Piekary Śląskie
Medycyna rodzinna
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia pediatryczna
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 81, 41-949 Piekary Śląskie
Pediatria
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Opieka nad zdrowym dzieckiem, Szczepienia

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 81, 41-949 Piekary Śląskie
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 81, 41-949 Piekary Śląskie
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 81, 41-940 Piekary Śląskie
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Gen. Jerzego Ziętka 30, 41-940 Piekary Śląskie
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Gen. Jerzego Ziętka 30, 41-940 Piekary Śląskie
Medycyna rodzinna
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Gen. Jerzego Ziętka 30, 41-940 Piekary Śląskie
Medycyna rodzinna
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia alergologiczna
ul. Gen. Jerzego Ziętka 30, 41-940 Piekary Śląskie
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Gen. Jerzego Ziętka 30, 41-940 Piekary Śląskie
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób naczyń
ul. Gen. Jerzego Ziętka 30, 41-940 Piekary Śląskie
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Gen. Jerzego Ziętka 30, 41-940 Piekary Śląskie
Medycyna pracy
Medycyna pracy, Badania kierowców

Poradnia neurologiczna
ul. Gen. Jerzego Ziętka 30, 41-940 Piekary Śląskie
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
ul. Gen. Jerzego Ziętka 30, 41-940 Piekary Śląskie
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Gen. Jerzego Ziętka 30, 41-940 Piekary Śląskie
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna
ul. Gen. Jerzego Ziętka 30, 41-940 Piekary Śląskie
Pediatria
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Opieka nad zdrowym dzieckiem, Szczepienia

Poradnia okulistyczna
ul. Gen. Jerzego Ziętka 30, 41-940 Piekary Śląskie
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Gen. Jerzego Ziętka 30, 41-940 Piekary Śląskie
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób metabolicznych
ul. Gen. Jerzego Ziętka 30, 41-940 Piekary Śląskie
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia logopedyczna
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 81, 41-940 Piekary Śląskie
Audiologia i foniatria
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Gen. Jerzego Ziętka 30, 41-940 Piekary Śląskie
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Punkt szczepień
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 81, 41-949 Piekary Śląskie
Szczepienia

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. gen. Jerzego Ziętka 30, 41-940 Piekary Śląskie
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. gen. Jerzego Ziętka 30, 41-940 Piekary Śląskie
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hepatologiczna
ul. gen. Jerzego Ziętka 30, 41-940 Piekary Śląskie
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna
ul. gen. Jerzego Ziętka 30, 41-940 Piekary Śląskie
Hematologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. gen. Jerzego Ziętka 30, 41-940 Piekary Śląskie
Pozostałe usługi pomocnicze

Punkt szczepień
ul. gen. Jerzego Ziętka 30, 41-940 Piekary Śląskie
Medycyna rodzinna
Szczepienia

Poradnia neurologiczna
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 81, 41-949 Piekary Śląskie
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 81, 41-949 Piekary Śląskie
Medycyna pracy
Medycyna pracy, Badania kierowców

Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 81, 41-949 Piekary Śląskie
Seksuologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Zespół rehabilitacji domowej
ul. Gen. Jerzego Ziętka 30, 41-940 Piekary Śląskie
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja w domu pacjenta

Poradnia nefrologiczna
ul. Gen. Jerzego Ziętka 30, 41-940 Piekary Śląskie
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia leczenia bólu
ul. Gen. Jerzego Ziętka 30, 41-940 Piekary Śląskie
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
ul. Gen. Jerzego Ziętka 30, 41-940 Piekary Śląskie
Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności