opiekamedyczna.info

Opieka medyczna w Polsce - przychodnie, szpitale i inne placówki zdrowia

Lokalizacja - woj.
Specjalizacja

Centrum Medyczne "GEMINI"

ul. Młodzieżowa 35
89-604 Chojnice
tel. 52 397 40 33

Dziedzina medyczna
 • Choroby wewnętrzne
 • Medycyna rodzinna
 • Choroby zakaźne
 • Chirurgia ogólna
 • Neurologia
 • Otorynolaryngologia
 • Choroby płuc
 • Geriatria
 • Reumatologia
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 • Dermatologia i wenerologia
 • Medycyna paliatywna
 • Rehabilitacja medyczna
 • Audiologia i foniatria
 • Kardiologia
 • Medycyna pracy
Specjalność
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Punkt szczepień
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia promocji zdrowia
 • Poradnia chorób metabolicznych
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia logopedyczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia chorób zakaźnych
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Zespół długoterminowej opieki domowej
 • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
 • Hospicjum domowe / Zespół domowej opieki paliatywnej
 • Zespół rehabilitacji domowej
 • Poradnia domowego leczenia tlenem
 • Poradnia geriatryczna
 • Geriatryczny zespół opieki domowej
 • Zakład/Ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej
 • Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia żywieniowa
 • Poradnia żywieniowa dla dzieci
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Szczepienia
 • Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Oświata i promocja zdrowia
 • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
 • Usługi pielęgnacyjne
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Rehabilitacja w domu pacjenta
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Opieka nad osobami w starszym wieku
 • Leczenie ambulatoryjne
 • Rehabilitacja dzienna

Poradnia chorób płuc
ul. Młodzieżowa 35, 89-604 Chojnice
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Młodzieżowa 35, 89-604 Chojnice
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Młodzieżowa 35, 89-604 Chojnice
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Punkt szczepień
ul. Młodzieżowa 35, 89-604 Chojnice
Medycyna rodzinna, Choroby zakaźne
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Szczepienia, Zapobieganie chorobom niezakaźnym

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Młodzieżowa 35, 89-604 Chojnice
Medycyna rodzinna, Chirurgia ogólna, Choroby wewnętrzne, Neurologia, Otorynolaryngologia, Choroby płuc, Geriatria, Reumatologia, Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia promocji zdrowia
ul. Młodzieżowa 35, 89-604 Chojnice
Medycyna rodzinna
Pozostała opieka ambulatoryjna, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia chorób metabolicznych
ul. Młodzieżowa 35, 89-604 Chojnice
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Młodzieżowa 35, 89-604 Chojnice
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia logopedyczna
ul. Młodzieżowa 35, 89-604 Chojnice
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Młodzieżowa 35, 89-604 Chojnice
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób zakaźnych
ul. Młodzieżowa 35, 89-604 Chojnice
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Młodzieżowa 35, 89-604 Chojnice
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. Młodzieżowa 35, 89-604 Chojnice
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Zespół długoterminowej opieki domowej
ul. Młodzieżowa 35, 89-604 Chojnice
Medycyna rodzinna, Geriatria
Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta, Usługi pielęgnacyjne, Pozostałe usługi pomocnicze

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
ul. Młodzieżowa 35, 89-604 Chojnice
Medycyna rodzinna, Geriatria, Medycyna paliatywna
Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta

Hospicjum domowe / Zespół domowej opieki paliatywnej
ul. Młodzieżowa 35, 89-604 Chojnice
Medycyna paliatywna
Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta

Zespół rehabilitacji domowej
ul. Młodzieżowa 35, 89-604 Chojnice
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja w domu pacjenta

Poradnia domowego leczenia tlenem
ul. Młodzieżowa 35, 89-604 Chojnice
Medycyna paliatywna
Leczenie w domu pacjenta

Poradnia geriatryczna
ul. Młodzieżowa 35, 89-604 Chojnice
Geriatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Geriatryczny zespół opieki domowej
ul. Młodzieżowa 35, 89-604 Chojnice
Medycyna rodzinna, Geriatria
Pozostała opieka ambulatoryjna, Opieka nad osobami w starszym wieku, Pozostałe usługi pomocnicze

Zakład/Ośrodek rehabilitacji leczniczej dziennej
ul. Młodzieżowa 35, 89-604 Chojnice
Audiologia i foniatria, Otorynolaryngologia, Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne, Rehabilitacja dzienna

Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
ul. Młodzieżowa 35, 89-604 Chojnice
Audiologia i foniatria, Otorynolaryngologia, Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne, Rehabilitacja dzienna

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Młodzieżowa 35, 89-604 Chojnice
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Młodzieżowa 35, 89-604 Chojnice
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Młodzieżowa 35, 89-604 Chojnice
Medycyna pracy
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia żywieniowa
ul. Młodzieżowa 35, 89-604 Chojnice
Choroby wewnętrzne
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia żywieniowa dla dzieci
ul. Młodzieżowa 35, 89-604 Chojnice
Choroby wewnętrzne
Pozostała opieka ambulatoryjna


Komentarze
Polityka Prywatności