opiekamedyczna.info

Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna

Przybysławice 22
33-273 Przybysławice
tel. 14 627 79 50

Dziedzina medyczna
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Choroby wewnętrzne
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Medycyna rodzinna
 • Pediatria
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 • Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
 • Położnictwo i ginekologia
 • Kardiologia
 • Rehabilitacja medyczna
 • Fizjoterapia
 • Balneologia i medycyna fizykalna
Specjalność
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Punkt szczepień
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Dział (pracownia) fizjoterapii
 • Poradnia rehabilitacyjna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Badania laboratoryjne
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Szczepienia
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Punkt pobrań materiałów do badań
1, 33-133 Wał-Ruda
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
22, 33-273 Przybysławice
Choroby wewnętrzne, Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, Medycyna rodzinna, Pediatria
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
22, 33-273 Przybysławice
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek, Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
22, 33-273 Przybysławice
Położnictwo i ginekologia, Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Punkt szczepień
22, 33-273 Przybysławice
Choroby wewnętrzne, Medycyna rodzinna, Pediatria
Szczepienia

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
22, 33-273 Przybysławice
Choroby wewnętrzne, Pediatria, Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek, Kardiologia
Pozostała opieka ambulatoryjna

Punkt pobrań materiałów do badań
22, 33-273 Przybysławice
Diagnostyka laboratoryjna
Pozostała opieka ambulatoryjna, Badania laboratoryjne

Dział (pracownia) fizjoterapii
22, 33-273 Przybysławice
Rehabilitacja medyczna, Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna

Dział (pracownia) fizjoterapii
1, 33-133 Wał-Ruda
Fizjoterapia, Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia rehabilitacyjna
22, 33-273 Przybysławice
Rehabilitacja medyczna, Balneologia i medycyna fizykalna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności