opiekamedyczna.info

B_Serwis

ul. Józefa Ryszki 57
41-500 Chorzów
tel. 32 345 21 33

Dziedzina medyczna
 • Medycyna rodzinna
 • Choroby wewnętrzne
 • Diabetologia
 • Kardiologia
 • Neurologia
 • Chirurgia ogólna
 • Angiologia
 • Chirurgia naczyniowa
 • Okulistyka
 • Nefrologia
 • Pielęgniarstwo chirurgiczne
 • Geriatria
 • Pielęgniarstwo geriatryczne
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Medycyna pracy
 • Endokrynologia
 • Reumatologia
 • Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 • Pediatria
 • Dermatologia i wenerologia
 • Otorynolaryngologia
 • Hematologia
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Choroby płuc dzieci
 • Choroby płuc
 • Onkologia i hematologia dziecięca
 • Kardiologia dziecięca
 • Gastroenterologia
 • Gastroenterologia dziecięca
 • Otorynolaryngologia dziecięca
Specjalność
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chorób naczyń
 • Poradnia chirurgii naczyniowej
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia nefrologiczna
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Poradnia geriatryczna
 • Poradnia chorób metabolicznych
 • Poradnia żywieniowa
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Pracownia USG
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Punkt szczepień
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia hematologiczna
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia hematologiczna dla dzieci
 • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
 • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
 • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Medycyna pracy
 • Badania kierowców
 • USG
 • Usługi pielęgnacyjne
 • Opieka nad osobami w starszym wieku
 • Szczepienia
 • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Józefa Ryszki 57, 41-516 Chorzów
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Józefa Ryszki 57, 41-500 Chorzów
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Józefa Ryszki 57, 41-500 Chorzów
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Józefa Ryszki 57, 41-500 Chorzów
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Józefa Ryszki 57, 41-500 Chorzów
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Józefa Ryszki 57, 41-500 Chorzów
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób naczyń
ul. Józefa Ryszki 57, 41-500 Chorzów
Angiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii naczyniowej
ul. Józefa Ryszki 57, 41-500 Chorzów
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Józefa Ryszki 57, 41-500 Chorzów
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna
ul. Józefa Ryszki 57, 41-500 Chorzów
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Józefa Ryszki 57, 41-500 Chorzów
Diabetologia, Pielęgniarstwo chirurgiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia geriatryczna
ul. Józefa Ryszki 57, 41-500 Chorzów
Geriatria, Pielęgniarstwo geriatryczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia chorób metabolicznych
ul. Józefa Ryszki 57, 41-500 Chorzów
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia żywieniowa
ul. Józefa Ryszki 57, 41-500 Chorzów
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Pozostała opieka ambulatoryjna

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Józefa Ryszki 57, 41-500 Chorzów
Chirurgia naczyniowa, Diabetologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Józefa Ryszki 57, 41-500 Chorzów
Diabetologia, Pielęgniarstwo chirurgiczne
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia diabetologiczna
ul. Józefa Ryszki 57, 41-500 Chorzów
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Józefa Ryszki 57, 41-500 Chorzów
Medycyna pracy
Medycyna pracy, Badania kierowców

Poradnia endokrynologiczna
ul. Józefa Ryszki 57, 41-500 Chorzów
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. Józefa Ryszki 57, 41-500 Chorzów
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia żywieniowa
ul. Józefa Ryszki 57, 41-500 Chorzów
Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
Pozostałe usługi pomocnicze

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Józefa Ryszki 57, 41-500 Chorzów
Kardiologia, Chirurgia naczyniowa
Pozostałe usługi pomocnicze

Pracownia USG
ul. Józefa Ryszki 57, 41-500 Chorzów
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Józefa Ryszki 57, 41-500 Chorzów
Medycyna rodzinna, Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Pozostała opieka ambulatoryjna, Usługi pielęgnacyjne, Opieka nad osobami w starszym wieku

Punkt szczepień
ul. Józefa Ryszki 57, 41-500 Chorzów
Medycyna rodzinna
Szczepienia

Poradnia pediatryczna
ul. Józefa Ryszki 57, 41-500 Chorzów
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Józefa Ryszki 57, 41-500 Chorzów
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Józefa Ryszki 57, 41-500 Chorzów
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna
ul. Józefa Ryszki 57, 41-500 Chorzów
Hematologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Józefa Ryszki 57, 41-500 Chorzów
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem, Pozostała opieka ambulatoryjna

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Józefa Ryszki 57, 41-500 Chorzów
Diagnostyka laboratoryjna
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego
ul. Józefa Ryszki 57, 41-500 Chorzów
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia chorób płuc
ul. Józefa Ryszki 57, 41-500 Chorzów
Choroby płuc dzieci, Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna dla dzieci
ul. Józefa Ryszki 57, 41-500 Chorzów
Onkologia i hematologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna dla dzieci
ul. Józefa Ryszki 57, 41-500 Chorzów
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna dla dzieci
ul. Józefa Ryszki 57, 41-500 Chorzów
Kardiologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Józefa Ryszki 57, 41-500 Chorzów
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
ul. Józefa Ryszki 57, 41-500 Chorzów
Gastroenterologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
ul. Józefa Ryszki 57, 41-500 Chorzów
Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności