opiekamedyczna.info

AMICARE Centrum Medyczne

ul. Gen. Lucjana Żeligowskiego 46/10
90-644 Łódź
tel. 534 708 129

Dziedzina medyczna
 • Dermatologia i wenerologia
 • Choroby płuc
 • Gastroenterologia
 • Pielęgniarstwo zachowawcze
 • Reumatologia
 • Alergologia
Specjalność
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia alergologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia dermatologiczna
ul. gen. Lucjana Żeligowskiego 46/10, 90-644 Łódź
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
ul. gen. Lucjana Żeligowskiego 46/10, 90-644 Łódź
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. gen. Lucjana Żeligowskiego 46/10, 90-644 Łódź
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. gen. Lucjana Żeligowskiego 46/10, 90-644 Łódź
Pielęgniarstwo zachowawcze
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia reumatologiczna
ul. gen. Lucjana Żeligowskiego 46/10, 90-644 Łódź
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. gen. Lucjana Żeligowskiego 46/10, 90-644 Łódź
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności