opiekamedyczna.info

Centrum Medyczne Evimed nr 1

ul. Jana Pawła Woronicza 16
02-625 Warszawa
tel. 603 768 163

Dziedzina medyczna
 • Psychologia kliniczna
 • Choroby wewnętrzne
 • Alergologia
 • Endokrynologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Kardiologia
 • Neurologia
 • Nefrologia
 • Onkologia kliniczna
 • Choroby płuc
 • Reumatologia
 • Chirurgia ogólna
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Urologia
 • Psychiatria
 • Psychiatria dzieci i młodzieży
 • Dermatologia i wenerologia
 • Medycyna rodzinna
 • Diabetologia
Specjalność
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
 • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia ginekologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
 • Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia psychologiczna
ul. Jana Pawła Woronicza 16, 02-625 Warszawa
Psychologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Jana Pawła Woronicza 16, 02-625 Warszawa
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. Jana Pawła Woronicza 16, 02-625 Warszawa
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. Jana Pawła Woronicza 16, 02-625 Warszawa
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Jana Pawła Woronicza 16, 02-625 Warszawa
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
ul. Jana Pawła Woronicza 16, 02-625 Warszawa
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
ul. Jana Pawła Woronicza 16, 02-625 Warszawa
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Jana Pawła Woronicza 16, 02-625 Warszawa
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Jana Pawła Woronicza 16, 02-625 Warszawa
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna dla dzieci
ul. Jana Pawła Woronicza 16, 02-625 Warszawa
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna
ul. Jana Pawła Woronicza 16, 02-625 Warszawa
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia onkologiczna
ul. Jana Pawła Woronicza 16, 02-625 Warszawa
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
ul. Jana Pawła Woronicza 16, 02-625 Warszawa
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. Jana Pawła Woronicza 16, 02-625 Warszawa
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Jana Pawła Woronicza 16, 02-625 Warszawa
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia ginekologiczna
ul. Jana Pawła Woronicza 16, 02-625 Warszawa
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Jana Pawła Woronicza 16, 02-625 Warszawa
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Jana Pawła Woronicza 16, 02-625 Warszawa
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
ul. Jana Pawła Woronicza 16, 02-625 Warszawa
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Jana Pawła Woronicza 16, 02-625 Warszawa
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Jana Pawła Woronicza 16, 02-625 Warszawa
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
ul. Jana Pawła Woronicza 16, 02-625 Warszawa
Psychiatria dzieci i młodzieży
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Jana Pawła Woronicza 16, 02-625 Warszawa
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna dla dzieci
ul. Jana Pawła Woronicza 16, 02-625 Warszawa
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Jana Pawła Woronicza 16, 02-625 Warszawa
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia diabetologiczna
ul. Jana Pawła Woronicza 16, 02-625 Warszawa
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
ul. Jana Pawła Woronicza 16, 02-625 Warszawa
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej


Komentarze
Polityka Prywatności