opiekamedyczna.info

Ambulatorium Medyczne Medical Hair & Esthetic

ul. Braci Wieniawskich 12 B
20-844 Lublin
tel. 81 740 90 30

Dziedzina medyczna
 • Neurologia
 • Okulistyka
 • Endokrynologia
 • Otorynolaryngologia
 • Kardiologia
 • Gastroenterologia
 • Choroby wewnętrzne
 • Dermatologia i wenerologia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Chirurgia naczyniowa
 • Medycyna pracy
 • Położnictwo i ginekologia
 • Chirurgia plastyczna
 • Chirurgia onkologiczna
 • Chirurgia dziecięca
Specjalność
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia chirurgii naczyniowej
 • Poradnia medycyny pracy
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Braci Wieniawskich 12 B, 20-844 Lublin
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Braci Wieniawskich 12 B, 20-844 Lublin
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Braci Wieniawskich 12 B, 20-844 Lublin
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Braci Wieniawskich 12 B, 20-844 Lublin
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Braci Wieniawskich 12 B, 20-844 Lublin
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Braci Wieniawskich 12 B, 20-844 Lublin
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Braci Wieniawskich 12 B, 20-844 Lublin
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Braci Wieniawskich 12 B, 20-844 Lublin
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Braci Wieniawskich 12 B, 20-844 Lublin
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii naczyniowej
ul. Braci Wieniawskich 12 B, 20-844 Lublin
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Braci Wieniawskich 12 B, 20-844 Lublin
Medycyna pracy
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Braci Wieniawskich 12 B, 20-844 Lublin
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Braci Wieniawskich 12 B, 20-844 Lublin
Chirurgia plastyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Braci Wieniawskich 12 B, 20-844 Lublin
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Braci Wieniawskich 12 B, 20-844 Lublin
Chirurgia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Braci Wieniawskich 12 B, 20-844 Lublin
Chirurgia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Braci Wieniawskich 12 B, 20-844 Lublin
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności