opiekamedyczna.info

ADADENT Centrum Medyczne i Szkoleniowe

Przecław 93/1
72-005 Przecław
tel. 605 257 232

Dziedzina medyczna
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Periodontologia
 • Protetyka stomatologiczna
 • Chirurgia stomatologiczna
 • Stomatologia dziecięca
 • Zdrowie publiczne
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
Specjalność
 • Poradnia stomatologiczna
 • Poradnia periodontologiczna oraz chorób błon śluzowych przyzębia
 • Poradnia protetyki stomatologicznej
 • Poradnia chirurgii stomatologicznej
 • Poradnia stomatologiczna dla dzieci
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Dział oświaty i promocji zdrowia
 • Poradnia promocji zdrowia
 • Pracownia RTG
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie stomatologiczne
 • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
 • Oświata i promocja zdrowia
 • Rentgenodiagnostyka

Poradnia stomatologiczna
93/1, 72-005 Przecław
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Leczenie stomatologiczne

Poradnia periodontologiczna oraz chorób błon śluzowych przyzębia
93/1, 72-005 Przecław
Periodontologia
Leczenie stomatologiczne

Poradnia protetyki stomatologicznej
93/1, 72-005 Przecław
Protetyka stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Poradnia chirurgii stomatologicznej
93/1, Przecław
Chirurgia stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Poradnia stomatologiczna dla dzieci
93/1, 72-005 Przecław
Stomatologia dziecięca
Leczenie stomatologiczne

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
93/1, 72-005 Przecław
Zdrowie publiczne, Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Dział oświaty i promocji zdrowia
93/1, 72-005 Przecław
Stomatologia zachowawcza z endodoncją, Zdrowie publiczne
Kształcenie i szkolenie personelu medycznego

Poradnia promocji zdrowia
93/1, 72-005 Przecław
Zdrowie publiczne
Oświata i promocja zdrowia

Pracownia RTG
93/1, 72-005 Przecław
Radiologia i diagnostyka obrazowa, Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Rentgenodiagnostyka

Pracownia RTG
93/1, 72-005 Przecław
Radiologia i diagnostyka obrazowa, Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Rentgenodiagnostyka


Komentarze
Polityka Prywatności