opiekamedyczna.info

01 - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medicines" - Filia nr 1

Nowe Łubki 5A
09-454 Nowe Łubki
tel. 24 265 13 12

Dziedzina medyczna
 • Medycyna rodzinna
 • Położnictwo i ginekologia
 • Zdrowie publiczne
 • Medycyna paliatywna
Specjalność
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
 • Hospicjum domowe / Zespół domowej opieki paliatywnej
 • Punkt szczepień
 • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
 • Zespół transportu medycznego – świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Badania kierowców
 • Oświata i promocja zdrowia
 • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
 • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
 • Zdrowie matki i dziecka
 • Opieka nad zdrowym dzieckiem
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • USG
 • Medycyna szkolna
 • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
 • Szczepienia
 • Zapobieganie chorobom niezakaźnym
 • Pozostałe

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
5A, 09-454 Nowe Łubki
Medycyna rodzinna
Leczenie ambulatoryjne, Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta, Badania kierowców, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
5A, 09-454 Nowe Łubki
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta, Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem, Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne, Zdrowie matki i dziecka, Opieka nad zdrowym dzieckiem, Oświata i promocja zdrowia

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
5A, 09-454 Nowe Łubki
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia położniczo-ginekologiczna
5A, 09-454 Nowe Łubki
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG, Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
5A, 09-454 Nowe Łubki
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta, Badania kierowców, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
5A, 09-454 Nowe Łubki
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta, Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem, Oświata i promocja zdrowia

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
5A, 09-454 Nowe Łubki
Zdrowie publiczne
Opieka nad zdrowym dzieckiem, Medycyna szkolna, Oświata i promocja zdrowia

Hospicjum domowe / Zespół domowej opieki paliatywnej
5A, 09-454 Nowe Łubki
Medycyna paliatywna
Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta, Leczenie w domu pacjenta

Punkt szczepień
5A, 09-454 Nowe Łubki
Zdrowie publiczne, Medycyna rodzinna
Szczepienia, Zapobieganie chorobom niezakaźnym, Oświata i promocja zdrowia

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
5A, 09-454 Nowe Łubki
Medycyna rodzinna
Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta

Zespół transportu medycznego – świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu
5A, 09-454 Nowe Łubki
Medycyna rodzinna
Pozostałe


Komentarze
Polityka Prywatności