opiekamedyczna.info

Centrum Medyczne "Silesiana" Przychodnie Specjalistyczne z Podstawową Opieką Zdrowotną - Bytom

ul. Wrocławska 78
41-902 Bytom
tel. 32 282 97 20

Dziedzina medyczna
 • Chirurgia ogólna
 • Alergologia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Pediatria
 • Medycyna rodzinna
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Położnictwo i ginekologia
 • Medycyna pracy
 • Okulistyka
 • Onkologia kliniczna
 • Neurologia
 • Kardiologia
 • Chirurgia dziecięca
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Otorynolaryngologia
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Nefrologia
 • Reumatologia
 • Diabetologia
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Specjalność
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Punkt szczepień
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
 • Pracownia USG
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia nefrologiczna
 • Poradnia nefrologiczna dla dzieci
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia proktologiczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Szczepienia
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Medycyna pracy
 • USG
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Wrocławska 78, 41-902 Bytom
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. Wrocławska 78, 41-902 Bytom
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. Wrocławska 78, 41-902 Bytom
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Wrocławska 78, 41-902 Bytom
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Punkt szczepień
ul. Wrocławska 78, 41-902 Bytom
Pediatria, Medycyna rodzinna
Szczepienia

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
ul. Wrocławska 78, 41-902 Bytom
Pediatria
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Wrocławska 78, 41-902 Bytom
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Wrocławska 78, 41-902 Bytom
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Wrocławska 78, 41-902 Bytom
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Poradnia okulistyczna
ul. Wrocławska 78, 41-902 Bytom
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia onkologiczna
ul. Wrocławska 78, 41-902 Bytom
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Wrocławska 78, 41-902 Bytom
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Wrocławska 78, 41-902 Bytom
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
ul. Wrocławska 78, 41-902 Bytom
Chirurgia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
ul. Wrocławska 78, 41-902 Bytom
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Wrocławska 78, 41-902 Bytom
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
ul. Wrocławska 78, 41-902 Bytom
Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Wrocławska 78, 41-902 Bytom
Chirurgia ogólna, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Kardiologia, Onkologia kliniczna, Neurologia, Alergologia, Chirurgia dziecięca, Otorynolaryngologia dziecięca, Nefrologia, Otorynolaryngologia, Okulistyka
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Wrocławska 78, 41-902 Bytom
Położnictwo i ginekologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Wrocławska 78, 41-902 Bytom
Reumatologia, Dermatologia i wenerologia, Alergologia, Diabetologia, Medycyna rodzinna
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia nefrologiczna
ul. Wrocławska 78, 41-902 Bytom
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna dla dzieci
ul. Wrocławska 78, 41-902 Bytom
Nefrologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia diabetologiczna
ul. Wrocławska 78, 41-902 Bytom
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia proktologiczna
ul. Wrocławska 78, 41-902 Bytom
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. Wrocławska 78, 41-902 Bytom
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Wrocławska 78, 41-902 Bytom
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia pediatryczna
ul. Wrocławska 78, 41-902 Bytom
Pediatria
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Wrocławska 78, 41-902 Bytom
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Wrocławska 78, 41-902 Bytom
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Pozostała opieka ambulatoryjna


Komentarze
Polityka Prywatności