opiekamedyczna.info

Centrum Medyczne Royalmed

ul. Wiślana 36
05-092 Łomianki
tel. 22 751 01 78

Dziedzina medyczna
 • Medycyna rodzinna
 • Nefrologia
 • Medycyna pracy
 • Dermatologia i wenerologia
 • Neurologia
 • Neurologia dziecięca
 • Onkologia kliniczna
 • Choroby płuc
 • Reumatologia
 • Pediatria
 • Położnictwo i ginekologia
 • Chirurgia ogólna
 • Chirurgia dziecięca
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Okulistyka
 • Otorynolaryngologia
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Audiologia i foniatria
 • Urologia
 • Urologia dziecięca
 • Psychiatria
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Medycyna sportowa
 • Diabetologia
 • Alergologia
 • Epidemiologia
 • Choroby wewnętrzne
 • Endokrynologia
 • Gastroenterologia
 • Kardiologia
 • Kardiologia dziecięca
Specjalność
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
 • Poradnia nefrologiczna dla dzieci
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
 • Poradnia wenerologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia okulistyczna dla dzieci
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
 • Poradnia audiologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia urologiczna dla dzieci
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia psychologiczna
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Pracownia USG
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Poradnia medycyny sportowej
 • Poradnia medycyny sportowej dla dzieci
 • Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Punkt szczepień
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
 • Poradnia nefrologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Oświata i promocja zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • USG
 • Medycyna pracy
 • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
 • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne
 • Zdrowie matki i dziecka
 • Badania laboratoryjne
 • Inne
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Medycyna sportowa
 • Usługi pielęgnacyjne
 • Opieka nad osobami w starszym wieku
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
 • Szczepienia
 • Zapobieganie chorobom zakaźnym

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Wiślana 36, 05-092 Łomianki
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
ul. Wiślana 36, 05-092 Łomianki
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia nefrologiczna dla dzieci
ul. Wiślana 36, 05-092 Łomianki
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG

Poradnia medycyny pracy
ul. Wiślana 36, 05-092 Łomianki
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Poradnia dermatologiczna
ul. Wiślana 36, 05-092 Łomianki
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna dla dzieci
ul. Wiślana 36, 05-092 Łomianki
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia wenerologiczna
ul. Wiślana 36, 05-092 Łomianki
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Wiślana 36, 05-092 Łomianki
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna dla dzieci
ul. Wiślana 36, 05-092 Łomianki
Neurologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia onkologiczna
ul. Wiślana 36, 05-092 Łomianki
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG

Poradnia chorób płuc
ul. Wiślana 36, 05-092 Łomianki
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. Wiślana 36, 05-092 Łomianki
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna
ul. Wiślana 36, 05-092 Łomianki
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Wiślana 36, 05-092 Łomianki
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG, Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem, Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne, Zdrowie matki i dziecka

Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
ul. Wiślana 36, 05-092 Łomianki
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Wiślana 36, 05-092 Łomianki
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
ul. Wiślana 36, 05-092 Łomianki
Chirurgia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Wiślana 36, 05-092 Łomianki
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
ul. Wiślana 36, 05-092 Łomianki
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG

Poradnia okulistyczna
ul. Wiślana 36, 05-092 Łomianki
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG

Poradnia okulistyczna dla dzieci
ul. Wiślana 36, 05-092 Łomianki
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Wiślana 36, 05-092 Łomianki
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
ul. Wiślana 36, 05-092 Łomianki
Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia audiologiczna
ul. Wiślana 36, 05-092 Łomianki
Audiologia i foniatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Medycyna pracy

Poradnia urologiczna
ul. Wiślana 36, 05-092 Łomianki
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG

Poradnia urologiczna dla dzieci
ul. Wiślana 36, 05-092 Łomianki
Urologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Wiślana 36, 05-092 Łomianki
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Wiślana 36, 05-092 Łomianki
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Wiślana 36, 05-092 Łomianki
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Pracownia USG
ul. Wiślana 36, 05-092 Łomianki
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Wiślana 36, 05-092 Łomianki
Inne

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Wiślana 36, 05-092 Łomianki
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia medycyny sportowej
ul. Wiślana 36, 05-092 Łomianki
Medycyna sportowa
Medycyna sportowa

Poradnia medycyny sportowej dla dzieci
ul. Wiślana 36, 05-092 Łomianki
Medycyna sportowa
Medycyna sportowa

Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Wiślana 36, 05-092 Łomianki
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia diabetologiczna
ul. Wiślana 36, 05-092 Łomianki
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Wiślana 36, 05-092 Łomianki
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta, Oświata i promocja zdrowia, Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem, Usługi pielęgnacyjne, Opieka nad osobami w starszym wieku, Pozostałe usługi pomocnicze, Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Wiślana 36, 05-092 Łomianki
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta, Oświata i promocja zdrowia, Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. Wiślana 36, 05-092 Łomianki
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Punkt szczepień
ul. Wiślana 36, 05-092 Łomianki
Medycyna rodzinna, Epidemiologia
Szczepienia, Zapobieganie chorobom zakaźnym

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Wiślana 36, 05-092 Łomianki
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Szczepienia, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Wiślana 36, 05-092 Łomianki
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Oświata i promocja zdrowia

Poradnia alergologiczna
ul. Wiślana 36, 05-092 Łomianki
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Wiślana 36, 05-092 Łomianki
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG

Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
ul. Wiślana 36, 05-092 Łomianki
Endokrynologia, Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Wiślana 36, 05-092 Łomianki
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Usługi pielęgnacyjne

Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
ul. Wiślana 36, 05-092 Łomianki
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Usługi pielęgnacyjne

Poradnia kardiologiczna
ul. Wiślana 36, 05-092 Łomianki
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG

Poradnia kardiologiczna dla dzieci
ul. Wiślana 36, 05-092 Łomianki
Kardiologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG

Poradnia nefrologiczna
ul. Wiślana 36, 05-092 Łomianki
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, USG


Specjalizacja: Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej, Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia alergologiczna, Poradnia alergologiczna dla dzieci, Poradnia audiologiczna, Poradnia chirurgii ogólnej, Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci, Poradnia chorób płuc, Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia dermatologiczna, Poradnia dermatologiczna dla dzieci, Poradnia diabetologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna, Poradnia gastroenterologiczna, Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci, Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt, Poradnia kardiologiczna, Poradnia kardiologiczna dla dzieci, Poradnia medycyny pracy, Poradnia medycyny sportowej, Poradnia medycyny sportowej dla dzieci, Poradnia nefrologiczna, Poradnia nefrologiczna dla dzieci, Poradnia neurologiczna, Poradnia neurologiczna dla dzieci, Poradnia okulistyczna, Poradnia okulistyczna dla dzieci, Poradnia onkologiczna, Poradnia otorynolaryngologiczna, Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci, Poradnia pediatryczna, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia psychologiczna, Poradnia reumatologiczna, Poradnia urologiczna, Poradnia urologiczna dla dzieci, Poradnia wenerologiczna, Poradnia zdrowia psychicznego, Pracownia USG, Punkt pobrań materiałów do badań, Punkt szczepień
Komentarze
Polityka Prywatności