opiekamedyczna.info

Szpital

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10
41-800 Zabrze
tel. 32 373 23 00

Dziedzina medyczna
 • Kardiologia
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Otorynolaryngologia
 • Anestezjologia i intensywna terapia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Alergologia
 • Farmakologia kliniczna
 • Chirurgia naczyniowa
 • Chirurgia ogólna
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Onkologia kliniczna
 • Choroby wewnętrzne
 • Chirurgia onkologiczna
 • Medycyna ratunkowa
Specjalność
 • Oddział kardiologiczny
 • Pracownia RTG
 • Pracownia hemodynamiki
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Pracownia badań słuchu
 • Pracownia USG
 • Izba przyjęć szpitala
 • Oddział anestezjologii
 • Pracownia endoskopii
 • Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
 • Apteka szpitalna albo zakładowa
 • Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
 • Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
 • Blok operacyjny
 • Pracownia elektrofizjologii
 • Oddział alergologiczny
 • Oddział chirurgiczny ogólny
 • Oddział otorynolaryngologiczny
 • Oddział dermatologiczny
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie stacjonarne
 • Rentgenodiagnostyka
 • Angiografia
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • USG
 • Endoskopia

Oddział kardiologiczny
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze
Kardiologia
Leczenie stacjonarne

Pracownia RTG
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Pracownia hemodynamiki
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze
Kardiologia
Angiografia

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze
Kardiologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Pracownia badań słuchu
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze
Otorynolaryngologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze
Kardiologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Pracownia USG
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze
Kardiologia
USG

Izba przyjęć szpitala
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze
Leczenie stacjonarne

Oddział anestezjologii
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze
Anestezjologia i intensywna terapia
Pozostałe usługi pomocnicze

Pracownia endoskopii
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze
Otorynolaryngologia
Endoskopia

Medyczne laboratorium diagnostyczne (laboratorium)
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze
Dermatologia i wenerologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze
Alergologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Apteka szpitalna albo zakładowa
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze
Farmakologia kliniczna
Pozostałe usługi pomocnicze

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze
Pozostałe usługi pomocnicze

Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze
Kardiologia
Leczenie stacjonarne

Blok operacyjny
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze
Chirurgia naczyniowa, Chirurgia ogólna
Leczenie stacjonarne

Blok operacyjny
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze
Otorynolaryngologia, Otorynolaryngologia dziecięca, Onkologia kliniczna
Leczenie stacjonarne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze
Kardiologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Pracownia elektrofizjologii
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze
Kardiologia
Angiografia

Pracownia endoskopii
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze
Chirurgia ogólna
Endoskopia

Pracownia USG
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Oddział alergologiczny
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze
Alergologia, Choroby wewnętrzne
Leczenie stacjonarne

Oddział chirurgiczny ogólny
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze
Chirurgia onkologiczna, Chirurgia naczyniowa, Chirurgia ogólna, Medycyna ratunkowa
Leczenie stacjonarne

Oddział otorynolaryngologiczny
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze
Otorynolaryngologia, Otorynolaryngologia dziecięca, Onkologia kliniczna
Leczenie stacjonarne

Oddział dermatologiczny
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10, 41-800 Zabrze
Dermatologia i wenerologia, Alergologia, Choroby wewnętrzne
Leczenie stacjonarne


Komentarze
Polityka Prywatności