opiekamedyczna.info

Ambulatorium z Izbą Chorych

ul. Kaszubska 28
70-952 Szczecin
tel. 91 480 92 21

Dziedzina medyczna
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Urologia
 • Rehabilitacja medyczna
 • Choroby płuc
 • Kardiologia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Medycyna rodzinna
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Okulistyka
 • Otorynolaryngologia
 • Neurologia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Psychiatria
 • Choroby wewnętrzne
 • Chirurgia ogólna
Specjalność
 • Pracownia RTG
 • Pracownia USG
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia stomatologiczna
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia psychologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Rentgenodiagnostyka
 • USG
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Leczenie stomatologiczne
 • Leczenie ambulatoryjne

Pracownia RTG
ul. Kaszubska 28, 70-251 Szczecin
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Pracownia USG
ul. Kaszubska 28, 70-952 Szczecin
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Poradnia urologiczna
ul. Kaszubska 28, 70-952 Szczecin
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Kaszubska 28, 70-952 Szczecin
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia chorób płuc
ul. Kaszubska 28, 70-952 Szczecin
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Kaszubska 28, 70-952 Szczecin
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Kaszubska 28, 70-952 Szczecin
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Kaszubska 28, 70-952 Szczecin
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia stomatologiczna
ul. Kaszubska 28, 70-952 Szczecin
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Leczenie stomatologiczne

Poradnia okulistyczna
ul. Kaszubska 28, 70-952 Szczecin
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Kaszubska 28, 70-952 Szczecin
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Kaszubska 28, 70-952 Szczecin
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Kaszubska 28, 70-952 Szczecin
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Kaszubska 28, 70-952 Szczecin
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Kaszubska 28, 70-952 Szczecin
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Kaszubska 28, 70-952 Szczecin
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Kaszubska 28, 70-952 Szczecin
Medycyna rodzinna
Leczenie ambulatoryjne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Kaszubska 28, 70-952 Szczecin
Medycyna rodzinna
Leczenie ambulatoryjne

Poradnia psychologiczna
ul. Kaszubska 28, 70-952 Szczecin
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności