opiekamedyczna.info

Ambulatorium Nr 1

ul. Uniwersytecka 17
87-100 Toruń
tel. 56 611 99 88

Dziedzina medyczna
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Alergologia
 • Chirurgia ogólna
 • Gastroenterologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Kardiologia
 • Neurologia
 • Okulistyka
 • Otorynolaryngologia
 • Rehabilitacja medyczna
 • Reumatologia
 • Ortodoncja
 • Choroby wewnętrzne
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Diabetologia
 • Endokrynologia
 • Medycyna pracy
 • Dermatologia i wenerologia
 • Fizjoterapia
 • Psychiatria
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
 • Chirurgia dziecięca
 • Pielęgniarstwo chirurgiczne
 • Pielęgniarstwo zachowawcze
 • Pielęgniarstwo ginekologiczne
 • Pielęgniarstwo diabetologiczne
Specjalność
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia rehabilitacyjna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia ortodontyczna
 • Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
 • Pracownia RTG
 • Pracownia endoskopii
 • Pracownia USG
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia dermatologiczna
 • Pracownia fizjoterapii
 • Poradnia chorób metabolicznych
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Punkt szczepień
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie stomatologiczne
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Rentgenodiagnostyka
 • Endoskopia
 • USG
 • Medycyna pracy
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Rehabilitacja w domu pacjenta
 • Usługi pielęgnacyjne
 • Inne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
ul. Uniwersytecka 17, 87-100 Toruń
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. Uniwersytecka 17, 87-100 Toruń
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Uniwersytecka 17, 87-100 Toruń
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Uniwersytecka 17, 87-100 Toruń
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Uniwersytecka 17, 87-100 Toruń
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Uniwersytecka 17, 87-100 Toruń
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Uniwersytecka 17, 87-100 Toruń
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Uniwersytecka 17, 87-100 Toruń
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Uniwersytecka 17, 87-100 Toruń
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Uniwersytecka 17, 87-100 Toruń
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacyjna
ul. Uniwersytecka 17, 87-100 Toruń
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. Uniwersytecka 17, 87-100 Toruń
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia ortodontyczna
ul. Uniwersytecka 17, 87-100 Toruń
Ortodoncja
Leczenie stomatologiczne

Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Uniwersytecka 17, 87-100 Toruń
Choroby wewnętrzne
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Pracownia RTG
ul. Uniwersytecka 17, 87-100 Toruń
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Pracownia endoskopii
ul. Uniwersytecka 17, 87-100 Toruń
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Endoskopia

Pracownia USG
ul. Uniwersytecka 17, 87-100 Toruń
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Poradnia diabetologiczna
ul. Uniwersytecka 17, 87-100 Toruń
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Smocza 11/13, 87-100 Toruń
Choroby wewnętrzne
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia endokrynologiczna
ul. Uniwersytecka 17, 87-100 Toruń
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Uniwersytecka 17, 87-100 Toruń
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Poradnia dermatologiczna
ul. Uniwersytecka 17, 87-100 Toruń
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia fizjoterapii
ul. Uniwersytecka 17, 87-100 Toruń
Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna, Rehabilitacja w domu pacjenta

Poradnia chorób metabolicznych
ul. Uniwersytecka 17, 87-100 Toruń
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Uniwersytecka 17, 87-100 Toruń
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Uniwersytecka 17, 87-100 Toruń
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Usługi pielęgnacyjne

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Uniwersytecka 17, 87-100 Toruń
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Usługi pielęgnacyjne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Uniwersytecka 17, 87-100 Toruń
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Usługi pielęgnacyjne

Punkt szczepień
ul. Uniwersytecka 17, 87-100 Toruń
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Usługi pielęgnacyjne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Uniwersytecka 17, 87-100 Toruń
Chirurgia dziecięca, Pielęgniarstwo chirurgiczne, Chirurgia ogólna, Dermatologia i wenerologia, Neurologia, Okulistyka, Pielęgniarstwo zachowawcze, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Otorynolaryngologia, Położnictwo i ginekologia, Pielęgniarstwo ginekologiczne, Alergologia, Diabetologia, Pielęgniarstwo diabetologiczne, Gastroenterologia, Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Usługi pielęgnacyjne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Uniwersytecka 17, 87-100 Toruń
Kardiologia
Inne


Komentarze
Polityka Prywatności