opiekamedyczna.info

Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna w Gryfinie I

ul. Parkowa 5
74-100 Gryfino
tel. 91 416 23 54

Dziedzina medyczna
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Urologia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Medycyna rodzinna
 • Chirurgia ogólna
 • Położnictwo i ginekologia
 • Neurologia
 • Reumatologia
 • Dermatologia i wenerologia
 • Kardiologia
 • Geriatria
 • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Specjalność
 • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
 • Pracownia endoskopii
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Punkt szczepień
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Zespół transportu medycznego – świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu
 • Pracownia USG
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
Funkcje ochrony zdrowia
 • Rentgenodiagnostyka
 • Endoskopia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Szczepienia
 • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta
 • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne
 • Wyjazdowa pomoc lekarska
 • Nocna i świąteczna pomoc lekarska
 • Pozostałe
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • USG
 • Pozytonowa tomografia emisyjna

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
ul. Parkowa 5, 74-100 Gryfino
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka

Pracownia endoskopii
ul. Parkowa 5, 74-100 Gryfino
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Endoskopia

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Parkowa 5, 74-100 Gryfino
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Parkowa 5, 74-100 Gryfino
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Punkt szczepień
ul. Parkowa 5, 74-100 Gryfino
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Szczepienia

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Parkowa 5, 74-100 Gryfino
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Parkowa 5, 74-100 Gryfino
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Parkowa 5, 74-100 Gryfino
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Parkowa 5, 74-100 Gryfino
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. Parkowa 5, 74-100 Gryfino
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Parkowa 5, 74-100 Gryfino
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Parkowa 5, 74-100 Gryfino
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Parkowa 5, 74-100 Gryfino
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
ul. Parkowa 5, 74-100 Gryfino
Medycyna rodzinna, Geriatria, Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Parkowa 5, 74-100 Gryfino
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne, Wyjazdowa pomoc lekarska, Nocna i świąteczna pomoc lekarska, Pozostałe

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Parkowa 5, 74-100 Gryfino
Medycyna rodzinna, Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne, Pozostałe

Zespół transportu medycznego – świadczenia zdrowotne udzielane w specjalistycznym środku transportu
ul. Parkowa 5, 74-100 Gryfino
Medycyna rodzinna
Pozostałe usługi pomocnicze

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Parkowa 5, 74-100 Gryfino
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
ul. Parkowa 5, 74-100 Gryfino
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Parkowa 5, 74-100 Gryfino
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Pozytonowa tomografia emisyjna


Komentarze
Polityka Prywatności