opiekamedyczna.info

BETA-MED Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. ks. Ignacego Skorupki 71
05-091 Ząbki
tel. 22 781 58 42

Dziedzina medyczna
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Urologia
 • Zdrowie publiczne
 • Psychiatria
 • Medycyna rodzinna
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
 • Chirurgia dziecięca
 • Neurologia dziecięca
 • Otorynolaryngologia dziecięca
 • Choroby wewnętrzne
 • Dermatologia i wenerologia
 • Neurologia
 • Pediatria
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
 • Położnictwo i ginekologia
 • Otorynolaryngologia
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Epidemiologia
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Medycyna paliatywna
 • Chirurgia ogólna
 • Kardiologia
 • Choroby płuc
 • Medycyna pracy
 • Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących
Specjalność
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia leczenia uzależnień
 • Poradnia promocji zdrowia
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
 • Punkt szczepień dla dzieci
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia dermatologiczna dla dzieci
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Pracownia USG
 • Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
 • Punkt szczepień
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
 • Poradnia antynikotynowa
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia chorób płuc
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
 • Oświata i promocja zdrowia
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Szczepienia
 • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem
 • Opieka nad zdrowym dzieckiem
 • USG
 • Leczenie stomatologiczne
 • Badania laboratoryjne
 • Medycyna pracy

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. ks. Ignacego Skorupki 71, 05-091 Ząbki
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia urologiczna
ul. ks. Ignacego Skorupki 71, 05-091 Ząbki
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia leczenia uzależnień
ul. ks. Ignacego Skorupki 71, 05-091 Ząbki
Zdrowie publiczne, Psychiatria
Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia promocji zdrowia
ul. ks. Ignacego Skorupki 71, 05-091 Ząbki
Zdrowie publiczne
Oświata i promocja zdrowia

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
ul. ks. Ignacego Skorupki 71, 05-091 Ząbki
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta

Punkt szczepień dla dzieci
ul. ks. Ignacego Skorupki 71, 05-091 Ząbki
Medycyna rodzinna, Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Szczepienia

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
ul. ks. Ignacego Skorupki 71, 05-091 Ząbki
Medycyna rodzinna, Chirurgia dziecięca, Neurologia dziecięca, Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. ks. Ignacego Skorupki 71, 05-091 Ząbki
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia dermatologiczna dla dzieci
ul. ks. Ignacego Skorupki 71, 05-091 Ząbki
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia neurologiczna dla dzieci
ul. ks. Ignacego Skorupki 71, 05-091 Ząbki
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia pediatryczna
ul. ks. Ignacego Skorupki 71, 05-091 Ząbki
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. ks. Ignacego Skorupki 71, 05-091 Ząbki
Medycyna rodzinna, Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
ul. ks. Ignacego Skorupki 71, 05-091 Ząbki
Medycyna rodzinna, Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
ul. ks. Ignacego Skorupki 71, 05-091 Ząbki
Medycyna rodzinna, Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem, Opieka nad zdrowym dzieckiem, Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. ks. Ignacego Skorupki 71, 05-091 Ząbki
Położnictwo i ginekologia, Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia dermatologiczna
ul. ks. Ignacego Skorupki 71, 05-091 Ząbki
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. ks. Ignacego Skorupki 71, 05-091 Ząbki
Otorynolaryngologia
Leczenie w domu pacjenta, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
ul. ks. Ignacego Skorupki 71, 05-091 Ząbki
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
ul. ks. Ignacego Skorupki 71, 05-091 Ząbki
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta

Punkt szczepień
ul. ks. Ignacego Skorupki 71, 05-091 Ząbki
Medycyna rodzinna, Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek, Epidemiologia
Szczepienia

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. ks. Ignacego Skorupki 71, 05-091 Ząbki
Medycyna rodzinna, Stomatologia zachowawcza z endodoncją, Dermatologia i wenerologia, Neurologia, Otorynolaryngologia, Położnictwo i ginekologia, Medycyna paliatywna, Urologia, Chirurgia ogólna, Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek, Kardiologia, Choroby płuc
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, Leczenie w domu pacjenta, Leczenie stomatologiczne, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Badania laboratoryjne

Poradnia medycyny pracy
ul. ks. Ignacego Skorupki 71, 05-091 Ząbki
Medycyna pracy, Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących
Medycyna pracy

Poradnia neurologiczna
ul. ks. Ignacego Skorupki 71, 05-091 Ząbki
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
ul. ks. Ignacego Skorupki 71, 05-091 Ząbki
Otorynolaryngologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia antynikotynowa
ul. ks. Ignacego Skorupki 71, 05-091 Ząbki
Zdrowie publiczne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. ks. Ignacego Skorupki 71, 05-091 Ząbki
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
ul. ks. Ignacego Skorupki 71, 05-091 Ząbki
Chirurgia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia kardiologiczna
ul. ks. Ignacego Skorupki 71, 05-091 Ząbki
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta

Poradnia chorób płuc
ul. ks. Ignacego Skorupki 71, 05-091 Ząbki
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta


Komentarze
Polityka Prywatności