opiekamedyczna.info

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

ul. Kolejowa 28
32-332 Bukowno
tel. 32 611 56 30

Dziedzina medyczna
 • Neurologopedia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Chirurgia ogólna
 • Chirurgia naczyniowa
 • Chirurgia plastyczna
 • Dermatologia i wenerologia
 • Kardiologia
 • Okulistyka
 • Endokrynologia
 • Gastroenterologia
 • Reumatologia
 • Otorynolaryngologia
 • Neurologia
 • Medycyna pracy
 • Diabetologia
 • Urologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Chirurgia stomatologiczna
 • Protetyka stomatologiczna
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Ortodoncja
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Onkologia kliniczna
 • Psychologia kliniczna
Specjalność
 • Poradnia logopedyczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Poradnia diabetologiczna
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia stomatologiczna
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia ginekologiczna
 • Poradnia psychologiczna
 • Pracownia RTG
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Medycyna pracy
 • Leczenie stomatologiczne
 • Rentgenodiagnostyka

Poradnia logopedyczna
ul. Kolejowa 28, 32-332 Bukowno
Neurologopedia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Kolejowa 28, 32-332 Bukowno
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Kolejowa 28, 32-332 Bukowno
Chirurgia ogólna, Chirurgia naczyniowa, Chirurgia plastyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Kolejowa 28, 32-332 Bukowno
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Kolejowa 28, 32-332 Bukowno
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Kolejowa 28, 32-332 Bukowno
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Kolejowa 28, 32-332 Bukowno
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Kolejowa 28, 32-332 Bukowno
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. Kolejowa 28, 32-332 Bukowno
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Kolejowa 28, 32-332 Bukowno
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Kolejowa 28, 32-332 Bukowno
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Kolejowa 28, 32-332 Bukowno
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Poradnia diabetologiczna
ul. Kolejowa 28, 32-332 Bukowno
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Kolejowa 28, 32-332 Bukowno
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Chirurgia ogólna, Chirurgia naczyniowa, Dermatologia i wenerologia, Kardiologia, Chirurgia plastyczna, Okulistyka, Endokrynologia, Gastroenterologia, Reumatologia, Otorynolaryngologia, Neurologia, Medycyna pracy, Diabetologia, Urologia, Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia stomatologiczna
ul. Kolejowa 28, 32-332 Bukowno
Chirurgia stomatologiczna, Protetyka stomatologiczna, Stomatologia zachowawcza z endodoncją, Ortodoncja, Radiologia i diagnostyka obrazowa
Leczenie stomatologiczne, Rentgenodiagnostyka

Poradnia onkologiczna
ul. Kolejowa 28, 32-332 Bukowno
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Kolejowa 28, 32-332 Bukowno
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia ginekologiczna
ul. Kolejowa 28, 32-332 Bukowno
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Kolejowa 28, 32-332 Bukowno
Psychologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia RTG
ul. Kolejowa 28, 32-332 Bukowno
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Rentgenodiagnostyka


Komentarze
Polityka Prywatności