opiekamedyczna.info

CARDIOTEAM Sp. z o.o.

ul. Cicha 5/1
00-353 Warszawa
tel. 601 090 403

Dziedzina medyczna
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Kardiologia
 • Kardiochirurgia
 • Angiologia
 • Chirurgia naczyniowa
 • Hipertensjologia
 • Diabetologia
 • Psychologia kliniczna
 • Neurologia
 • Choroby płuc
 • Choroby wewnętrzne
 • Kardiologia dziecięca
Specjalność
 • Punkt pobrań materiałów do badań
 • Punkt szczepień
 • Pracownia USG
 • Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia kardiochirurgiczna
 • Poradnia żywieniowa
 • Poradnia chorób naczyń
 • Poradnia chirurgii naczyniowej
 • Poradnia nadciśnienia tętniczego
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
Funkcje ochrony zdrowia
 • Badania laboratoryjne
 • Szczepienia
 • USG
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Punkt pobrań materiałów do badań
ul. Cicha 5/1, 00-353 Warszawa
Diagnostyka laboratoryjna
Badania laboratoryjne

Punkt szczepień
ul. Cicha 5/1, 00-353 Warszawa
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Szczepienia

Pracownia USG
ul. Cicha 5/1, 00-353 Warszawa
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Cicha 5/1, 00-353 Warszawa
Kardiologia
USG

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Cicha 5/1, 00-353 Warszawa
Kardiologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Cicha 5/1, 00-353 Warszawa
Kardiologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Cicha 5/1, 00-353 Warszawa
Kardiologia
Pozostałe usługi pomocnicze

Poradnia kardiologiczna
ul. Cicha 5/1, 00-353 Warszawa
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiochirurgiczna
ul. Cicha 5/1, 00-353 Warszawa
Kardiochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia żywieniowa
ul. Cicha 5/1, 00-353 Warszawa
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób naczyń
ul. Cicha 5/1, 00-353 Warszawa
Angiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii naczyniowej
ul. Cicha 5/1, 00-353 Warszawa
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nadciśnienia tętniczego
ul. Cicha 5/1, 00-353 Warszawa
Hipertensjologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Cicha 5/1, 00-353 Warszawa
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Cicha 5/1, 00-353 Warszawa
Psychologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Cicha 5/1, 00-353 Warszawa
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
ul. Cicha 5/1, 00-353 Warszawa
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Cicha 5/1, 00-353 Warszawa
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna dla dzieci
ul. Cicha 5/1, 00-353 Warszawa
Kardiologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
ul. Cicha 5/1, 00-353 Warszawa
Choroby płuc
Pozostałe usługi pomocnicze


Komentarze
Polityka Prywatności