opiekamedyczna.info

Ambulatorium z Izbą Chorych

ul. Bolesława Chrobrego 2
43-400 Cieszyn
tel. 33 851 32 20

Dziedzina medyczna
 • Medycyna rodzinna
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Psychiatria
 • Neurologia
 • Chirurgia ogólna
 • Choroby wewnętrzne
 • Okulistyka
 • Otorynolaryngologia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Specjalność
 • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Poradnia stomatologiczna
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia okulistyczna
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Izba chorych
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Leczenie stomatologiczne
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Pozostałe usługi pomocnicze
 • Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Bolesława Chrobrego 2, 43-400 Cieszyn
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia stomatologiczna
ul. Bolesława Chrobrego 2, 43-400 Cieszyn
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Leczenie stomatologiczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Bolesława Chrobrego 2, 43-400 Cieszyn
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Bolesława Chrobrego 2, 43-400 Cieszyn
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Bolesława Chrobrego 2, 43-400 Cieszyn
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Bolesława Chrobrego 2, 43-400 Cieszyn
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna
ul. Bolesława Chrobrego 2, 43-400 Cieszyn
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Bolesława Chrobrego 2, 43-400 Cieszyn
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Bolesława Chrobrego 2, 43-400 Cieszyn
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Bolesława Chrobrego 2, 43-400 Cieszyn
Pozostałe usługi pomocnicze

Izba chorych
ul. Bolesława Chrobrego 2, 43-400 Cieszyn
Pozostała opieka ambulatoryjna


Komentarze
Polityka Prywatności