opiekamedyczna.info

Amedeus Centrum Medyczne 1

ul. Maksymiliana Jackowskiego 27/2A
60-509 Poznań
tel. 607 626 000

Dziedzina medyczna
 • Choroby wewnętrzne
 • Neurologia
 • Reumatologia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Fizjoterapia
 • Kardiologia
 • Choroby płuc
 • Dermatologia i wenerologia
 • Psychiatria
 • Psychologia kliniczna
 • Audiologia i foniatria
Specjalność
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia reumatologiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Pracownia fizjoterapii
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia chorób płuc
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia osteoporozy
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia audiologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Maksymiliana Jackowskiego 27/2A, 60-509 Poznań
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Maksymiliana Jackowskiego 27/2A, 60-509 Poznań
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna
ul. Maksymiliana Jackowskiego 27/2A, 60-509 Poznań
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Maksymiliana Jackowskiego 27/2A, 60-509 Poznań
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia fizjoterapii
ul. Maksymiliana Jackowskiego 27/2A, 60-509 Poznań
Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia kardiologiczna
ul. Maksymiliana Jackowskiego 27/2A, 60-509 Poznań
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób płuc
ul. Maksymiliana Jackowskiego 27/2A, 60-509 Poznań
Choroby płuc
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia dermatologiczna
ul. Maksymiliana Jackowskiego 27/2A, 60-509 Poznań
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia osteoporozy
ul. Maksymiliana Jackowskiego 27/2A, 60-509 Poznań
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Maksymiliana Jackowskiego 27/2A, 60-509 Poznań
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Maksymiliana Jackowskiego 27/2A, 60-509 Poznań
Psychologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia audiologiczna
ul. Maksymiliana Jackowskiego 27/2A, 60-509 Poznań
Audiologia i foniatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności