opiekamedyczna.info

Opieka medyczna w Polsce - przychodnie, szpitale i inne placówki zdrowia

Lokalizacja - woj.
Specjalizacja

Centrum Wielospecjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej

ul. Rudzka 34/36
95-030 Rzgów
tel. 42 645 77 77

Dziedzina medyczna
 • Immunologia kliniczna
 • Choroby wewnętrzne
 • Położnictwo i ginekologia
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Audiologia i foniatria
 • Chirurgia ogólna
 • Genetyka kliniczna
 • Kardiochirurgia
 • Onkologia kliniczna
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Otorynolaryngologia
 • Urologia
 • Chirurgia onkologiczna
 • Chirurgia plastyczna
 • Endokrynologia
 • Gastroenterologia
 • Ginekologia onkologiczna
 • Kardiologia
 • Pediatria
 • Seksuologia
Specjalność
 • Punkt szczepień
 • Pracownia endoskopii
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia patologii ciąży
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia genetyczna
 • Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
 • Poradnia andrologiczna
 • Poradnia leczenia niepłodności
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia ginekologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
 • Poradnia psychologiczna
 • Pracownia USG
Funkcje ochrony zdrowia
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Szczepienia
 • Endoskopia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Leczenie w domu pacjenta
 • Badania laboratoryjne
 • USG
 • Inne
 • Produkty lecznicze

Punkt szczepień
ul. Rudzka 34/36, 95-030 Rzgów
Immunologia kliniczna, Choroby wewnętrzne, Położnictwo i ginekologia
Pozostała opieka ambulatoryjna, Szczepienia

Pracownia endoskopii
ul. Rudzka 34/36, 95-030 Rzgów
Radiologia i diagnostyka obrazowa
Endoskopia

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Rudzka 34/36, 95-030 Rzgów
Audiologia i foniatria, Chirurgia ogólna, Choroby wewnętrzne, Genetyka kliniczna, Kardiochirurgia, Onkologia kliniczna, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Otorynolaryngologia, Położnictwo i ginekologia, Radiologia i diagnostyka obrazowa, Urologia, Chirurgia onkologiczna, Chirurgia plastyczna, Endokrynologia, Gastroenterologia, Ginekologia onkologiczna, Immunologia kliniczna, Kardiologia
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia patologii ciąży
ul. Rudzka 34/36, 95-030 Rzgów
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostała opieka ambulatoryjna, Badania laboratoryjne, USG, Endoskopia, Inne, Produkty lecznicze

Poradnia pediatryczna
ul. Rudzka 34/36, 95-030 Rzgów
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia genetyczna
ul. Rudzka 34/36, 95-030 Rzgów
Genetyka kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostała opieka ambulatoryjna, Badania laboratoryjne

Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
ul. Rudzka 34/36, 95-030 Rzgów
Endokrynologia, Położnictwo i ginekologia
Endoskopia, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostała opieka ambulatoryjna, Badania laboratoryjne, USG, Inne, Produkty lecznicze

Poradnia andrologiczna
ul. Rudzka 34/36, 95-030 Rzgów
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostała opieka ambulatoryjna, Badania laboratoryjne, USG, Endoskopia, Inne, Produkty lecznicze

Poradnia leczenia niepłodności
ul. Rudzka 34/36, 95-030 Rzgów
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostała opieka ambulatoryjna, Badania laboratoryjne, USG, Endoskopia, Inne, Produkty lecznicze

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Rudzka 34/36, 95-030 Rzgów
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostała opieka ambulatoryjna, Leczenie w domu pacjenta, USG, Endoskopia, Inne, Badania laboratoryjne, Produkty lecznicze

Poradnia ginekologiczna
ul. Rudzka 34/36, 95-030 Rzgów
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostała opieka ambulatoryjna, Badania laboratoryjne, USG, Endoskopia, Inne, Produkty lecznicze

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Rudzka 34/36, 95-030 Rzgów
Chirurgia ogólna, Chirurgia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostała opieka ambulatoryjna, Badania laboratoryjne, USG, Endoskopia, Inne, Produkty lecznicze

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Rudzka 34/36, 95-030 Rzgów
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostała opieka ambulatoryjna, Badania laboratoryjne, USG, Endoskopia, Inne, Produkty lecznicze

Poradnia urologiczna
ul. Rudzka 34/36, 95-030 Rzgów
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostała opieka ambulatoryjna, Badania laboratoryjne, USG, Endoskopia, Inne, Produkty lecznicze

Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
ul. Rudzka 34/36, 95-030 Rzgów
Seksuologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pozostała opieka ambulatoryjna, Badania laboratoryjne, Produkty lecznicze

Poradnia psychologiczna
ul. Rudzka 34/36, 95-030 Rzgów
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w domu pacjenta, Pozostała opieka ambulatoryjna, Badania laboratoryjne, Produkty lecznicze

Pracownia USG
ul. Rudzka 34/36, 95-030 Rzgów
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG


Komentarze
Polityka Prywatności