opiekamedyczna.info

Alfamed

ul. Warszawska 40A
06-500 Mława
tel. 23 654 84 62

Dziedzina medyczna
 • Dermatologia i wenerologia
 • Choroby wewnętrzne
 • Neurologia
 • Położnictwo i ginekologia
 • Alergologia
 • Chirurgia naczyniowa
 • Chirurgia onkologiczna
 • Otorynolaryngologia
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Psychiatria
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Diabetologia
 • Medycyna pracy
 • Fizjoterapia
 • Okulistyka
 • Kardiologia
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Urologia
 • Endokrynologia
 • Neurochirurgia
Specjalność
 • Poradnia dermatologiczna
 • Poradnia chorób wewnętrznych
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia alergologiczna
 • Poradnia chirurgii naczyniowej
 • Poradnia chirurgii onkologicznej
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Pracownia USG
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia stomatologiczna
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia medycyny pracy
 • Pracownia fizjoterapii
 • Poradnia okulistyczna
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • Poradnia urologiczna
 • Poradnia endokrynologiczna
 • Poradnia neurochirurgiczna
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • USG
 • Leczenie stomatologiczne
 • Medycyna pracy
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia dermatologiczna
ul. Warszawska 40A, 06-500 Mława
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Warszawska 40A, 06-500 Mława
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Warszawska 40A, 06-500 Mława
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Warszawska 40A, 06-500 Mława
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia alergologiczna
ul. Warszawska 40A, 06-500 Mława
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii naczyniowej
ul. Warszawska 40A, 06-500 Mława
Chirurgia naczyniowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii onkologicznej
ul. Warszawska 40A, 06-500 Mława
Chirurgia onkologiczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Warszawska 40A, 06-500 Mława
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
ul. Warszawska 40A, 06-500 Mława
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Warszawska 40A, 06-500 Mława
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia stomatologiczna
ul. Warszawska 40A, 06-500 Mława
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Leczenie stomatologiczne

Poradnia diabetologiczna
ul. Warszawska 40A, 06-500 Mława
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny pracy
ul. Warszawska 40A, 06-500 Mława
Medycyna pracy
Medycyna pracy

Pracownia fizjoterapii
ul. Warszawska 40A, 06-500 Mława
Fizjoterapia
Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia okulistyczna
ul. Warszawska 40A, 06-500 Mława
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Warszawska 40A, 06-500 Mława
Pozostała opieka ambulatoryjna

Poradnia kardiologiczna
ul. Warszawska 40A, 06-500 Mława
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Warszawska 40A, 06-500 Mława
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Warszawska 40A, 06-500 Mława
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna
ul. Warszawska 40A, 06-500 Mława
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurochirurgiczna
ul. Warszawska 40A, 06-500 Mława
Neurochirurgia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności