opiekamedyczna.info

Centrum Medyczne Baby Clinic

ul. Rafała Wojaczka 3C
51-169 Wrocław
tel. 516 227 516

Dziedzina medyczna
 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Alergologia
 • Reumatologia
 • Genetyka kliniczna
 • Gastroenterologia
 • Medycyna sportowa
 • Kardiologia
 • Okulistyka
 • Chirurgia dziecięca
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Otorynolaryngologia
 • Angiologia
 • Pediatria metaboliczna
 • Pediatria
 • Kardiologia dziecięca
 • Neurologia dziecięca
 • Onkologia i hematologia dziecięca
 • Nefrologia
 • Endokrynologia
 • Neonatologia
 • Choroby zakaźne
 • Neurologia
 • Rehabilitacja medyczna
 • Psychologia kliniczna
 • Audiologia i foniatria
Specjalność
 • Pracownia USG
 • Poradnia alergologiczna dla dzieci
 • Poradnia reumatologiczna dla dzieci
 • Poradnia genetyczna
 • Poradnia genetyczna dla dzieci
 • Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
 • Poradnia medycyny sportowej dla dzieci
 • Poradnia chorób naczyń
 • Poradnia okulistyczna dla dzieci
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia chorób metabolicznych dla dzieci
 • Poradnia pediatryczna
 • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
 • Poradnia neurologiczna dla dzieci
 • Poradnia hematologiczna dla dzieci
 • Poradnia kardiologiczna
 • Poradnia onkologiczna dla dzieci
 • Poradnia nefrologiczna dla dzieci
 • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
 • Poradnia preluksacyjna
 • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
 • Poradnia neonatologiczna
 • Poradnia wad serca dla dzieci
 • Poradnia wad serca
 • Poradnia chorób zakaźnych dla dzieci
 • Poradnia neurologiczna
 • Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
 • Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
 • Poradnia psychologiczna
 • Poradnia psychologiczna dla dzieci
 • Poradnia logopedyczna dla dzieci
Funkcje ochrony zdrowia
 • USG
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Pracownia USG
ul. Rafała Wojaczka 3C, 51-169 Wrocław
Radiologia i diagnostyka obrazowa
USG

Poradnia alergologiczna dla dzieci
ul. Rafała Wojaczka 3C, 51-169 Wrocław
Alergologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia reumatologiczna dla dzieci
ul. Rafała Wojaczka 3C, 51-169 Wrocław
Reumatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia genetyczna
ul. Rafała Wojaczka 3C, 51-169 Wrocław
Genetyka kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia genetyczna dla dzieci
ul. Rafała Wojaczka 3C, 51-169 Wrocław
Genetyka kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
ul. Rafała Wojaczka 3C, 51-169 Wrocław
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia medycyny sportowej dla dzieci
ul. Rafała Wojaczka 3C, 51-169 Wrocław
Medycyna sportowa
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób naczyń
ul. Rafała Wojaczka 3C, 51-169 Wrocław
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia okulistyczna dla dzieci
ul. Rafała Wojaczka 3C, 51-169 Wrocław
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Rafała Wojaczka 3C, 51-169 Wrocław
Chirurgia dziecięca, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Otorynolaryngologia, Gastroenterologia, Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób naczyń
ul. Rafała Wojaczka 3C, 51-169 Wrocław
Angiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób metabolicznych dla dzieci
ul. Rafała Wojaczka 3C, 51-169 Wrocław
Pediatria metaboliczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia pediatryczna
ul. Rafała Wojaczka 3C, 51-169 Wrocław
Pediatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna dla dzieci
ul. Rafała Wojaczka 3C, 51-169 Wrocław
Kardiologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
ul. Rafała Wojaczka 3C, 51-169 Wrocław
Chirurgia dziecięca, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna dla dzieci
ul. Rafała Wojaczka 3C, 51-169 Wrocław
Neurologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia hematologiczna dla dzieci
ul. Rafała Wojaczka 3C, 51-169 Wrocław
Onkologia i hematologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Rafała Wojaczka 3C, 51-169 Wrocław
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia onkologiczna dla dzieci
ul. Rafała Wojaczka 3C, 51-169 Wrocław
Onkologia i hematologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia nefrologiczna dla dzieci
ul. Rafała Wojaczka 3C, 51-169 Wrocław
Nefrologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
ul. Rafała Wojaczka 3C, 51-169 Wrocław
Endokrynologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia preluksacyjna
ul. Rafała Wojaczka 3C, 51-169 Wrocław
Chirurgia dziecięca, Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
ul. Rafała Wojaczka 3C, 51-169 Wrocław
Chirurgia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neonatologiczna
ul. Rafała Wojaczka 3C, 51-169 Wrocław
Neonatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia wad serca dla dzieci
ul. Rafała Wojaczka 3C, 51-169 Wrocław
Kardiologia dziecięca
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia wad serca
ul. Rafała Wojaczka 3C, 51-169 Wrocław
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób zakaźnych dla dzieci
ul. Rafała Wojaczka 3C, 51-169 Wrocław
Choroby zakaźne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Rafała Wojaczka 3C, 51-169 Wrocław
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
ul. Rafała Wojaczka 3C, 51-169 Wrocław
Rehabilitacja medyczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
ul. Rafała Wojaczka 3C, 51-169 Wrocław
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Rafała Wojaczka 3C, 51-169 Wrocław
Psychologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna dla dzieci
ul. Rafała Wojaczka 3C, 51-169 Wrocław
Psychologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia logopedyczna dla dzieci
ul. Rafała Wojaczka 3C, 51-169 Wrocław
Audiologia i foniatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności