opiekamedyczna.info

Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne

ul. Szpitalna 10
74-320 Barlinek
tel. 95 746 18 10

Dziedzina medyczna
 • Położnictwo i ginekologia
 • Kardiologia
 • Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
 • Chirurgia ogólna
 • Medycyna rodzinna
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Onkologia kliniczna
 • Otorynolaryngologia
 • Neurologia
 • Gastroenterologia
 • Geriatria
 • Choroby wewnętrzne
 • Diabetologia
 • Psychiatria
 • Psychologia kliniczna
Specjalność
 • Poradnia położniczo-ginekologiczna
 • Poradnia kardiologiczna
 • Szkoła rodzenia
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia onkologiczna
 • Dzienny ośrodek opieki geriatrycznej
 • Poradnia diabetologiczna
 • Poradnia zdrowia psychicznego
 • Poradnia psychologiczna
 • Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
 • Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny
 • Poradnia gastroenterologiczna
 • Poradnia chirurgii ogólnej
 • Poradnia otorynolaryngologiczna
 • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
Funkcje ochrony zdrowia
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Inna
 • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
 • Rehabilitacja dzienna
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna
 • Opieka nad osobami w starszym wieku

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. Szpitalna 10, 74-320 Barlinek
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Szpitalna 10, 74-320 Barlinek
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Szkoła rodzenia
ul. Szpitalna 10, 74-320 Barlinek
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Inna

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Szpitalna 10, 74-320 Barlinek
Chirurgia ogólna, Medycyna rodzinna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Szpitalna 10, 74-320 Barlinek
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Szpitalna 10, 74-320 Barlinek
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Szpitalna 10, 74-320 Barlinek
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Szpitalna 10, 74-320 Barlinek
Neurologia, Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Szpitalna 10, 74-320 Barlinek
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia onkologiczna
ul. Szpitalna 10, 74-320 Barlinek
Onkologia kliniczna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia kardiologiczna
ul. Kościelna 15, 74-300 Myślibórz
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Kościelna 15, 74-300 Myślibórz
Kardiologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Dzienny ośrodek opieki geriatrycznej
ul. Szpitalna 10, 74-320 Barlinek
Geriatria, Choroby wewnętrzne, Chirurgia ogólna
Rehabilitacja dzienna, Rehabilitacja ambulatoryjna, Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna, Opieka nad osobami w starszym wieku

Poradnia diabetologiczna
ul. Szpitalna 10, 74-320 Barlinek
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Szpitalna 10, 74-320 Barlinek
Diabetologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Szpitalna 10, 74-320 Barlinek
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia psychologiczna
ul. Szpitalna 10, 74-320 Barlinek
Psychologia kliniczna, Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
ul. Szpitalna 10, 74-320 Barlinek
Psychiatria
Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna

Oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny
ul. Szpitalna 10, 74-320 Barlinek
Psychiatria
Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna

Poradnia gastroenterologiczna
ul. Szpitalna 10, 74-320 Barlinek
Gastroenterologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Szpitalna 10, 74-320 Barlinek
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Szpitalna 10, 74-320 Barlinek
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Szpitalna 10, 74-320 Barlinek
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności