opiekamedyczna.info

Opieka medyczna w Polsce - przychodnie, szpitale i inne placówki zdrowia

Lokalizacja - woj.
Specjalizacja

Abulatorium z Izbą Chorych

ul. Wały Jagiellońskie 4
85-128 Bydgoszcz
tel. 52 585 53 52

Dziedzina medyczna
  • Farmakologia kliniczna
  • Medycyna rodzinna
  • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Okulistyka
  • Dermatologia i wenerologia
  • Neurologia
  • Psychiatria
  • Urologia
  • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Choroby wewnętrzne
  • Chirurgia ogólna
  • Otorynolaryngologia
  • Choroby zakaźne
  • Położnictwo i ginekologia
  • Neonatologia
Specjalność
  • Apteka szpitalna albo zakładowa
  • Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
  • Poradnia stomatologiczna
  • Poradnia okulistyczna
  • Poradnia dermatologiczna
  • Poradnia neurologiczna
  • Poradnia zdrowia psychicznego
  • Poradnia urologiczna
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
  • Poradnia chorób wewnętrznych
  • Poradnia chirurgii ogólnej
  • Poradnia otorynolaryngologiczna
  • Izba chorych
  • Poradnia położniczo-ginekologiczna
  • Poradnia neonatologiczna
Funkcje ochrony zdrowia
  • Produkty lecznicze
  • Pozostałe wyroby
  • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
  • Leczenie stomatologiczne
  • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Leczenie ambulatoryjne

Apteka szpitalna albo zakładowa
ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-128 Bydgoszcz
Farmakologia kliniczna
Produkty lecznicze, Pozostałe wyroby

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-128 Bydgoszcz
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia stomatologiczna
ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-128 Bydgoszcz
Stomatologia zachowawcza z endodoncją
Leczenie stomatologiczne

Poradnia okulistyczna
ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-128 Bydgoszcz
Okulistyka
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
ul. Toruńska 276, 85-831 Bydgoszcz
Medycyna rodzinna
Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia dermatologiczna
ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-128 Bydgoszcz
Dermatologia i wenerologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neurologiczna
ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-128 Bydgoszcz
Neurologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia zdrowia psychicznego
ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-128 Bydgoszcz
Psychiatria
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia urologiczna
ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-128 Bydgoszcz
Urologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-128 Bydgoszcz
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-128 Bydgoszcz
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia chirurgii ogólnej
ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-128 Bydgoszcz
Chirurgia ogólna
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia otorynolaryngologiczna
ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-128 Bydgoszcz
Otorynolaryngologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Izba chorych
ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-128 Bydgoszcz
Dermatologia i wenerologia, Choroby zakaźne, Medycyna rodzinna
Leczenie ambulatoryjne

Poradnia położniczo-ginekologiczna
ul. J. Wybickiego 10/22, 86-300 Grudziądz
Położnictwo i ginekologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne

Poradnia neonatologiczna
ul. J. Wybickiego 10/22, 86-300 Grudziądz
Neonatologia
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności