opiekamedyczna.info

Ambulatorium

ul. Marsa 80
04-520 Warszawa
tel. 22 261 893 155

Dziedzina medyczna
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Choroby wewnętrzne
 • Medycyna ratunkowa
 • Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Protetyka stomatologiczna
 • Rehabilitacja medyczna
 • Medycyna pracy
 • Psychologia kliniczna
 • Choroby zakaźne
Specjalność
 • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • Poradnia stomatologiczna
 • Pracownia fizykoterapii
 • Poradnia medycyny pracy
 • Punkt szczepień
 • Poradnia chorób wewnętrznych
Funkcje ochrony zdrowia
 • Rentgenodiagnostyka
 • USG
 • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne
 • Leczenie stomatologiczne
 • Rehabilitacja ambulatoryjna
 • Medycyna pracy
 • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Szczepienia

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
ul. Marsa 80, 04-520 Warszawa
Ortopedia i traumatologia narządu ruchu, Choroby wewnętrzne, Medycyna ratunkowa
Rentgenodiagnostyka, USG, Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne, Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne

Poradnia stomatologiczna
ul. Marsa 80, 04-520 Warszawa
Stomatologia zachowawcza z endodoncją, Protetyka stomatologiczna
Leczenie stomatologiczne

Pracownia fizykoterapii
ul. Marsa 80, 04-520 Warszawa
Rehabilitacja medyczna
Rehabilitacja ambulatoryjna

Poradnia medycyny pracy
ul. Marsa 80, 04-520 Warszawa
Medycyna pracy, Psychologia kliniczna
Medycyna pracy, Pozostała opieka ambulatoryjna

Punkt szczepień
ul. Marsa 80, 04-520 Warszawa
Choroby zakaźne
Szczepienia

Poradnia chorób wewnętrznych
ul. Marsa 80, 04-520 Warszawa
Choroby wewnętrzne
Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne


Komentarze
Polityka Prywatności